Skip to main content

İmmünoloji

Otoimmün hastalıklar ve tedavi geliştirme konularındaki uzmanlığımızı kullanarak, bugünkü ve gelecek nesiller için bakım standartlarını geliştirecek tedavilere odaklanıyoruz.

Keşfedilmemiş alanları araştırıyoruz

Karşılanmamış ihtiyaçların bulunduğu çeşitli otoimmün hastalıklarda, hasta bakımını iyileştirmeye yardımcı olacak çok sayıda bilimsel yaklaşımı ve yeni çözümleri araştıran immünoloji araştırma programımızda yenilikçiliği desteklemeye devam ediyoruz.

video immunology