AbbVie Çevrimiçi Gizlilik Bildirimi Ve Çerez Beyanı

Yürürlük Tarihi: 16 Aralık 2019

ABBVIE ÇEVRİMİÇİ GİZLİLİK BİLDİRİMİ VE ÇEREZ BEYANI

Yürürlülük Tarihi: 16 Aralık 2019

Çevrimiçi Gizlilik Bildirimi ve Çerez Beyanı (“Gizlilik Bildirimi”); Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No. 2, Akkom Ofis Park, Kelif Plaza 3. Blok Kat: 1 – 16 – 17, 34768 Ümraniye, İstanbul adresinde mukim AbbVie Tıbbi İlaçlar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin (“AbbVie”) işbu Gizlilik Bildirimine atıfta bulunulan ve AbbVie tarafından kontrol edilen formlar, internet siteleri, mobil siteler, mobil uygulamalar ve
diğer çevrimiçi ve çevrimdışı hizmetler ve ürünler (birlikte, “AbbVie
Hizmetleri”) vasıtasıyla kullanıcılarından topladığı ve kullanıcıları
vasıtasıyla edindiği Kişisel Verileri, 7 Nisan 2016 tarihli ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenmesine ilişkin usul ve esasları açıklamaktadır. 

ÖZET

Bu özet bölüm, Gizlilik Bildirimimizin kısa bir açıklamasına yer vermektedir. Daha ayrıntılı bilgi için, lütfen aşağıda yer verilen Gizlilik Bildirimimizin tam metnini okuyunuz. 

Topladığımız Bilgiler

AbbVie, AbbVie Hizmetleri aracılığıyla aşağıdaki bilgileri toplamaktadır:

 • Sağladığınız bilgiler. Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz için web sitemize kaydolma aşamasında, soru formlarını doldururken, anketleri yanıtlarken veya AbbVie müşteri hizmetleri ile iletişim kurarken tarafınızca sağlanan Kişisel Verileri ve Sağlık Verilerini ifade etmektedir. 
 • Otomatik olarak toplanan bilgiler. AbbVie Hizmetleri’ni kullanımınıza yönelik, kimliğinizi belirleyici nitelikte olmayan veriler ile IP adresiniz otomatik olarak toplanabilecektir.
 • Diğer kaynaklardan toplanan veriler. AbbVie Hizmetleri’ni ziyaretlerinize yönelik bilgileri, şirket dışı taraflarca çevrimdışı olarak toplanan bilgiler ile birleştirebiliriz. 

Verilerinizi Nasıl Kullanıyoruz

AbbVie, topladığı bilgileri muhtelif amaçlar doğrultusunda kullanmaktadır. Bunların başlıcaları şunlardır:

 • Size talep ettiğiniz AbbVie programları ve hizmetlerini sunmak.
 • AbbVie Hizmetleri’ndeki deneyiminizi kişiselleştirmek ve iyileştirmek
 • Ürünlerimizi ve AbbVie Hizmetleri’ni genel anlamda iyileştirmek 
 • Başkaca ticari amaçlar doğrultusunda şirket içerisinde işlemek.


Gizlilik Bildirimi’nde, aşağıda sayılanlar hakkında da bilgi sunmaktayız:

 • Kişisel Verilerinizi tarafımıza sağlamamanızın sonuçları
 • “Beni İzleme” sinyalleri
 • Veri Saklama Süreleri

Verilerinizi Ne Zaman Paylaşıyoruz

AbbVie, Kişisel Verilerinizi rızanız olmadan aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere üçüncü kişilere veya açıklamamaktadır: 

 • Dijital pazarlama ve reklamcılık faaliyetleri dahil olmak üzere, internet sitelerimiz üzerinde sunulan hizmetleri ve bilgileri sağlamaları ve ticari faaliyetlerimizi desteklemeleri amacıyla iştiraklere ve üçüncü kişi hizmet sağlayıcılara.
  3. kişiler ile akdettiğimiz sözleşmeler ile 3. kişilerin veri işleme faaliyetlerini, taraflar arasındaki sözleşmede yer alan   gizlilik ve güvenlik hükümleri ve işbu Gizlilik Bildirimi çerçevesinde gerçekleştirmesini zorunlu kılmaktayız. 
 • AbbVie Hizmetleri’nden bir veya birden fazlası kanalıyla hizmet sunulan, ürün grup veya bölümlerimizden herhangi birinin satışı veya aktarımı ile bağlantılı bulunan ilişkili şirketlere. 
 • İlgili düzenleyici/denetleyici kamu kurumlarına.
 • AbbVie’nin yasal yükümlülüklerine uygun davranması veya yasal talepleri yerine getirmesi maksadıyla veya sair surette gerekli olduğu hallerde resmi kurumlara.

Çerezler ve Diğer İzleme Teknolojileri

AbbVie Hizmetleri’ni sağlamamıza, size daha kişiselleştirilmiş kullanıcı deneyimi sunmamıza ve ürün ve hizmetleri pazarlamamıza yardımcı olması maksadıyla çerezler ve benzer teknolojiler kullanabiliriz. 

Pazarlama Tercihleri

Kişisel Verilerinizin, doğrudan pazarlama maksadıyla kullanımımıza yönelik kontrol tamamen sizin elinizdedir.

Haklarınız

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca,  Kişisel Verilerinize erişim, Kişisel Verilerinizi düzeltme, Kişisel Verilerinizin taşınabilirliği talebinde bulunmaya ve Kişisel Verilerinizin işlenmesini engelleme veya Kişisel Verilerinizin işlenmesine dair rızanızı geri almaya ilişkin birtakım haklarınız bulunmaktadır. 

Güvenlik

AbbVie, Kişisel Verilerin korunmasını ve güvenliğini sağlamak maksadıyla uygun kontroller gerçekleştirmekte ve gerekli teknik ve idari
güvenlik önlemlerini almaktadır. Alınan önlemlere karşın, Kişisel Verilerinizi çevrimiçi olarak paylaştığınız hallerde, kişisel verilerinize her zaman yetkisiz üçüncü kişiler tarafından erişim sağlanabilmesi riskinin mevcut olduğunu hatırlatmak isteriz. 

Diğer İnternet Siteleri ile Bağlantılar

Gizlilik Bildirimi, işbu Gizlilik Bildirimi’ne referans vermeyen AbbVie Hizmetleri veya AbbVie Hizmetleri’nin bağlantı verdiği üçüncü taraf internet siteleri için bağlayıcı değildir.

İnternet Sitelerimize Küresel Erişim

AbbVie Tıbbi İlaçlar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Amerika Birleşik Devletleri’nde mukim ana şirket AbbVie Inc. ve diğer AbbVie iştirakleri arasında gerçekleştirilen Kişisel Veri aktarımı, Veri Sorumlularına Veri Aktarımına yönelik Avrupa Birliği Model Sözleşmeleri ve sair mevzuatlara dayanılarak hazırlanan AbbVie İştirakler-arası Veri Aktarımı Sözleşmesi’ne tabidir. 

Gizlilik Bildirimimizdeki Değişiklikler

Rıza ve aydınlatma gerekliliklerine yönelik değişikliklere dayalı olarak, Gizlilik Bildirimi’nin belirli bölümlerinde değişiklik veya güncelleme yapabiliriz. Bu sebeple, işbu Gizlilik Bildirimini düzenli olarak kontrol etmenizi tavsiye etmekteyiz. Gizlilik Bildirimi’nde herhangi bir değişiklik veya güncelleme yapıldığında, bu sayfanın en üstünde değişiklik tarihi de belirtilmek suretiyle derhal yayınlanacaktır.

Bizimle Nasıl İletişime Geçebilirsiniz

Gizlilik Bildirimi’ne veya işlediğimiz Kişisel Verilerinize ilişkin sorunuz olması halinde, bizimle her zaman bu linkten iletişime geçebilirsiniz. 

AbbVie Çevrimiçi Gizlilik Bildirimi ve Çerez Beyanı

Bu Çevrimiçi Gizlilik Bildirimi ve Çerez Beyanı (“Gizlilik Bildirimi”); Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No. 2, Akkom Ofis Park, Kelif Plaza 3. Blok Kat: 16 – 17, 34768 Ümraniye, İstanbul adresinde faaliyet gösteren AbbVie Tıbbi İlaçlar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin (“AbbVie”) bu Gizlilik Bildirimine atıfta bulunulan ve AbbVie tarafından kontrol edilen formlar, internet siteleri, mobil siteler, mobil uygulamalar ve diğer dijital ve çevrimdışı hizmetler ve ürünler (birlikte, “AbbVie Hizmetleri”) vasıtasıyla kullanıcılarından topladığı ve edindiği Kişisel Verileri, 7 Nisan 2016 tarihli ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlemesine ilişkin usul ve esasları açıklamaktadır.

I. ÇEVRİMİÇİ TOPLADIĞIMIZ BİLGİ TÜRLERİ

Bu Gizlilik Bildirimi çerçevesinde, “Kişisel Veri”, kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkin; isim, adres, telefon numarası ve
e-posta adresi gibi her türlü bilgi anlamında kullanılmaktadır. Bu veriler, sağlık veya tıbbi duruma ilişkin veriler ile birleştirildiğinde ortaya çıkan verilere “Sağlık Verileri” olarak atıfta bulunmaktayız. Sağlık Verilerinizi, AbbVie Hizmetleri aracılığıyla, yalnızca açık rızanıza dayanarak veya yasal yükümlülüklerimiz gereği  toplamaktayız.  

Sağladığınız Bilgiler

AbbVie Hizmetleri vasıtasıyla temin edilen bilgilerin birçoğuna erişmek için özellikle bir programa veya sisteme kayıt olmanız gerek bulunmamaktadır. Bununla birlikte, içeriklerimizin bir kısmı yalnızca
programlarımıza ya da sistemlerimize kayıtlı veya tanımlı kullanıcılara
sağlanmakta olup, bu içeriklere erişim sağlayabilmek için bir profil
oluşturmanız veya hakkınızda birtakım  özel bilgiler sunmanız gerekecektir. 

Kayıt Esnasında veya Soru Formlarına Yanıt Olarak Sunduğunuz Kişisel Veriler

AbbVie, AbbVie Hizmetleri’nde sağladığınız Kişisel Verilerinizi ve Sağlık Verilerinizi; AbbVie programları ve hizmetlerine kaydolmak, ticari ileti ve bilgi almak, AbbVie müşteri hizmetleri ile iletişim kurmak veya AbbVie soru formlarını doldurmak veya anketlerini yanıtlamak amaçlarından
biri veya birkaçı için; doldurduğunuz kayıt formu vasıtasıyla toplamaktadır. Bu formlar, aşağıda sayılan bilgileri içermektedir: 

 • İsminiz
 • Adresiniz, telefon numaranız veya e-posta adresiniz gibi iletişim bilgileri 
 • Kullanıcı adınız ve şifreniz gibi kayıt bilgileri
 • Bir hasta destek programı, anket veya soru formu kapsamında, açık rızanıza tabi olmak üzere, sağlığınıza ilişkin, sigorta bilgileriniz ve demografik bilgileriniz 
 • Ürünlerimizden biri için finansal destek talep ettiğiniz takdirde, gelir bilgileriniz ve demografik bilgileriniz
 • Bir sağlık çalışanı olarak AbbVie’ye hizmet sunduğunuzda ücret bilgileriniz 
 • AbbVie’de işe başvurduğunuzda iş, eğitim ve geçmişiniz ile ilgili diğer bilgiler
 • Sağlık çalışanı sıfatıyla AbbVie sponsorluğundaki bir program, araştırma veya ankete katıldığınızda; mesleki ve klinik uygulama geçmişine yönelik bilgileriniz ile eğitim geçmişinize ilişkin bilgiler

AbbVie ile Diğer Etkileşimlerinizde Sunduğunuz Kişisel Veriler

Soru sormak, endişeleriniz hakkında görüşmek veya ürünlerimiz ile ilgili sorunları raporlamak amacıyla AbbVie ile iletişime geçebilirsiniz. AbbVie ile iletişime geçmeniz veya AbbVie’den bilgi talebinde bulunmanız durumunda talebiniz ile ilgili her türlü Sağlık Verileri
ve/veya Kişisel Verileri sağlamanızın yanı sıra iletişim bilgileriniz
istenebilecektir. 

Otomatik olarak Toplanabilecek olan Veriler

AbbVie Hizmetleri’ni kullandığınızda, aşağıda belirtildiği üzere, birtakım kullanım ve  cihaz verilerini de otomatik olarak toplayabiliriz. AbbVie Hizmetleri’ni ziyaretettiğinizde bilgisayarınızın veya diğer elektronik cihazınızın İnternet Protokol (“IP”) adresini kaydedebiliriz. IP adresi, sitelere erişmek için kullandığınız elektronik cihazı tanımlar ve
AbbVie Hizmetleri’ndeki dolaşımınız esnasında bilgisayarınız ile iletişimi sürdürmemize ve buna bağlı olarak sayfa içeriğini kişiselleştirmemize imkan tanır. Bununla birlikte, açıklanan şekilde işlenen verileri, birey olarak sizinle bağdaştırılmadığı veya yürürlükteki mevzuat aksini öngörmediği sürece, Kişisel Veri olarak değerlendirmediğimizi belirtmek isteriz.

Diğer Kaynaklardan Toplanan Veriler

Bir AbbVie Hizmetine yapmış olduğunuz ziyaret hakkındaki verileri, diğer AbbVie Hizmetleri’ne yapmış olduğunuz ziyaretler hakkındaki veriler ile birleştirebiliriz. Ayrıca, AbbVie Hizmetleri aracılığıyla topladığımız verileri, çevrimdışı olarak topladığımız veriler ile ve üçüncü kişilerin tarafımıza sağlamış olduğu veriler ile birleştirebiliriz. 

II. VERİLERİNİZİ NASIL KULLANIYORUZ

Kişisel Verilerinizi; talep ettiğiniz hizmetleri size sağlamak, sizinle iletişim kurmak, AbbVie Hizmetleri’ndeki deneyiminizi geliştirmek, genel olarak ürünlerimizi ve hizmetlerimizi iyileştirmek ve aşağıda daha ayrıntılı olarak belirtildiği üzere diğer şirket içi ticari amaçlar ile kullanmaktayız. 

İstediğiniz Programlar ve Hizmetlerin Sunulması

Hizmetlerimizden birine kayıt olmayı seçmeniz durumunda; sorularınızı yanıtlamak, talep ettiğiniz hizmetleri size sağlamak, optimum düzeyde bir müşteri deneyimi sunmak, sözleşmeye dayalı yükümlülüklerimizi
ifa etmek amaçlarıyla ve/veya başkaca amaçlar doğrultusunda rızanıza dayalı olarak, AbbVie Hizmetleri üzerinden sağlamış olduğunuz Kişisel Verileri kullanmaktayız. 

Pazarlama

AbbVie’den, AbbVie ürün ve hizmetleri ile ilgili teklifleri, ürünlere yönelik anketlere katılım davetlerini ve diğer bildirim veya teklifler gibi ticari iletileri almaya yönelik  tercihte bulunabilirsiniz. Böyle durumlarda, iletişim bilgilerinizi ve diğer Kişisel Verilerinizi kullanmak suretiyle tarafınıza ticari ileti göndereceğiz. Ticari iletileri almaya yönelik rızanızı aşağıda ayrıntılı olarak belirtildiği üzere, ilgili ticari iletide belirtilen usulde ve her zaman geri alabilirsiniz.  

Özelleştirilmiş Kullanıcı Deneyimleri

Sağladığınız Kişisel Veriler; teklif, bilgi veya hizmetlerin, tercih ve ilgi alanlarınıza yönelik olarak özelleştirilmesi amacıyla kullanılabilecektir. Ayrıca, AbbVie Hizmetleri’nin kullanımını ve Abbvie Hizmetleri’nde gezinmeyi kolaylaştırmak ve ilginizi çekebilecek olan bilgi ve hizmetlerin öngörülmesi suretiyle AbbVie Hizmetleri’nde sunulan
içeriğin kişiselleştirilmesi amaçlarıyla çerez veya benzeri izleme
teknolojileri vasıtasıyla otomatik olarak elde ettiğimiz verileri ve IP
adresinizi kullanabiliriz. Bazı durumlarda, bu veriler açık rızanız uyarınca toplanmaktayken, bazı durumlarda bu verilerin kullanıcı deneyimlerinin optimum düzeye çıkarılması ve kişiselleştirilmesi amaçlarıyla meşru ticari menfaatimiz doğrultusunda toplanmaktadır.

İş ve Ürün İyileştirmesi

AbbVie; müşteri ihtiyaçlarını daha iyi anlamasına ve ürünlerinin, hizmetlerinin, materyallerinin, programlarının ve tedavi yöntemlerinin iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yardımcı olabilecek yeni bulgular elde etmek amacıyla; sağlamış olduğunuz bilgileri, ürün iyileştirmeye yönelik olarak meşru ticari menfaatleri doğrultusunda işlemektedir. 

Hizmet Analizi ve İyileştirmesi

Sağladığınız bilgileri ve AbbVie Hizmetleri’ni kullanımınız hakkında otomatik olarak topladığımız bilgileri, AbbVie Hizmetleri’nin 
iyileştirilmesi, analizi ve optimizasyonuna yönelik meşru ticari menfaatlerimiz için kullanıcı trafik modellerini ve tercihlerini izlemek amacıyla kullanabiliriz. 

Diğer Konular

 “Beni İzleme” (DNT) Sinyalleri

Web tarayıcısı hizmeti sunan kuruluşların farklı uygulamaları ve piyasada standartların bulunmaması sebebiyle, DNT sinyallerine mevcut durum itibarıyla yanıt verememekteyiz. 

Kişisel Verilerin Saklanması

Genel olarak, pazarlama faaliyetleri ile ilgili Kişisel Verileri, tarafımızdan ticari ileti almaya yönelik rızanız bulunduğu sürece saklarız. Söz konusu Kişisel Verilerin saklanmasına yönelik olarak başkaca yasal dayanak veya hukuki gerekçemiz bulunmadıkça, talebiniz üzerine ve yürürlükteki mevzuat uyarınca Kişisel Verilerinizi güvenli bir şekilde sileceğimizi taahhüt ederiz. Yukarıda belirtilen diğer amaçlar ile
topladığımız ve işlediğimiz Kişisel Verileri, Gizlilik Bildirimi’nde özetlenen amaçları yerine getirmek için veya sair surette vergi, kurumsal, uyum, dava ve diğer yasal hak ve yükümlülükleri ele almak için gerekli olan süreden daha uzun bir süre ile saklamamaktayız. 

III. BİLGİLERİNİZİ NE ZAMAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLER İLE PAYLAŞIYORUZ

Aşağıda ayrıntıları belirtildiği üzere, Kişisel Verilerinizin üçüncü kişilerle paylaşılması; yalnızca yürürlükte bulunan kişisel verileri koruma mevzuatının izin verdiği ölçü ve kapsamda gerçekleştirilmektedir.
Kişisel Veriler, üçüncü kişilerin ticari çıkarları doğrultusunda satılmamakta veya kiraya verilmemektedir.

Üçüncü Taraf Reklamcılık Faaliyetleri ve Çevrimiçi Davranışsal Reklamcılık

AbbVie ürün ve hizmetlerine yönelik çevrimiçi reklamlar, üçüncü taraf internet sitelerinde ve mobil hizmetlerinde, sizin için uyarlanmış olarak örneğin, AbbVie’ye veya ziyaret ettiğiniz üçüncü taraf internet sitesine sağladığınız bilgiler veya tarama etkinliğiniz, satın alımlar veya ilgi alanlarınız temelinde, tercihlerinize yönelik uyarlanmış olarak
karşınıza çıkarılabilecektir. Bahsedilen özelleştirilmiş çevrimiçi reklamlar, aşağıda sayılanlar dâhil olmak üzere çeşitli kaynaklardan gelebilecektir:   

 • AbbVie Hizmetleri üzerinden çerezler ve diğer izleme teknolojileri vasıtasıyla edinmiş olduğumuz ve sizi belirlemeye yönelik olmayan verilerinizi, reklam hizmet sağlayıcılarımız ile paylaşabiliriz. 
 • Bazı AbbVie Hizmetleri üzerinde, çevrimiçi davranışsal reklamcılığa katılmaktadır (bu, bazen yeniden hedefleme reklamcılığı veya ilgi alanlarına dayalı reklamcılık olarak adlandırılmaktadır). Reklam hizmet sağlayıcılarımız ve ortaklarımız, ilgi alanlarınıza dayalı olarak size çevrimiçi reklamlar sunmak amacıyla internet kullanımınız hakkında bilgi toplayabilir ve bu maksatla AbbVie internet siteleri ve diğer üçüncü taraf internet sitelerine çerezler yerleştirebilir ve bunlardan faydalanabilir. 

İştirakler, Satıcılar ve Tedarikçiler

Faaliyetlerimizi yürütmemize yardımcı olan ve AbbVie’ye hizmet sunarken Kişisel Verilerinize erişim ihtiyacı bulunabilecek olan bağlı şirketlerimiz dâhil olmak üzere muhtelif satıcı ve tedarikçiler ile iş ilişkimiz bulunmaktadır. Bununla birlikte, bahsi geçen taraflara AbbVie’nin ticari faaliyeti ile ilgisi bulunmayan herhangi bir amaç için Kişisel Verilerinizi kullanma yetkisi vermemekte ve AbbVie Hizmetleri aracılığıyla topladığımız Kişisel Verilerinizi, satıcı ve tedarikçilerimizle akdettiğimiz sözleşmelerde yer alan gizlilik ve güvenlik hükümleri uyarınca ve işbu Gizlilik Bildirimi çerçevesinde işlemelerini zorunlu kılmaktayız.

 

Ortak Markalı Siteler

Sizlere, marka işbirliği çerçevesinde veya “ortak markalı” olarak içerik veya hizmet sunmak amacıyla başkaca şirketler ile ortaklık ilişkisi kurabiliriz. Ortak markalı web sitelerinde, AbbVie logosu da ortak marka logosu ile birlikte görüntüleniyor olacaktır. Ortak markalı siteler aracılığıyla sağlanan hizmetlere erişim sağlamak için, yeni bir çevrimiçi kayıt formu doldurmanız gerekebilecektir. Form doldurduğunuz takdirde, kayıt bilgileriniz, AbbVie’nin marka ortağı ile paylaşılabilecektir. Marka ortaklarımızın kendilerine ait gizlilik politikaları,  AbbVie Gizlilik Bildirimi ile tam anlamıyla örtüşmeyebilecektir. Dolayısıyla, verilerinizi internet sitelerine sağlama noktasındaki kararınızı aydınlatılarak ve sağlıklı şekilde vermenize yardımcı olacağından, söz konusu politikaların tarafınızca okunması faydalı olacaktır.

 

Ürün Raporları

Bir ilaç şirketi olarak ürünlerimizden herhangi birinin kullanımı sırasında ortaya çıkabilen advers reaksiyonların (yan etkilerin) ve ilaçlara bağlı diğer muhtemel sorunların saptanması, değerlendirilmesi, tanımlanması ve önlenmesi ile ilgili faaliyetleri yürütmemiz zorunludur. Farmakovijilans adı verilen bu faaliyetler sonucu ilaç güvenliliğinin izlenmesi ve gerektiğinde ulusal ya da uluslararası düzeyde birtakım tedbirlerin alınarak halk sağlığının korunması mümkün hale gelir.

Advers ilaç reaksiyonları ve diğer farmakovijilans faaliyetleri ile ilgili olarak AbbVie’ye ulaşan tüm kişisel veriler sadece farmakovijilans faaliyetleri için kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz; KVKK, ilgili yönetmelikler ile uyumlu olacak şekilde toplanmakta ve işlenmektedir. Farmakovijilans faaliyetleri sırasında raportörün adını, iletişim bilgilerini ve bağlı olduğu şirket/ kuruluş bilgilerini toplamaktayız. Farmakovijilans amacıyla advers olayların işlenmesi sırasında ihtiyaç duyulması halinde advers olayı deneyimleyen kişinin tıbbi öyküsü ve sağlığı ile ilişkili ilave kişisel veri toplamamız da gerekebilir.

Vereceğiniz bilgiler ilaç güvenliliğinin izlenmesine yönelik mevzuatta öngörülen hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla kullanılacak ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile paylaşılabilecektir. 

Kişisel verileriniz, kağıt ortamda veya elektronik ortamda(e-posta yahut telefon aracılığıyla kurulacak iletişimler ile) toplanmaktadır. Farmakovijilansa ilişkin verileriniz, KVKK’nın 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “kamu sağlığının korunması ile koruyucu hekimlik amaçlarıyla” ve bu maddeye dayanılarak işlenmekte; kişisel verileriniz ise KVKK’nın 5 nci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir.

Bu madde ve Gizlilik Bildirimi’nin geri kalanında anılmış kişisel verilerinize ilişkin olarak KVKK’nın 11. maddesi kapsamında sahip olacağınız haklarınıza ve bunları nasıl kullanabileceğinize dair yönlendirmeyi işbu Gizlilik Bildirimi’nin 6. maddesinde bulabilirsiniz. 

Yasal Haklar ve Yükümlülükler

Sağlık ürünlerimize yönelik güvenliğin sağlanması maksadıyla veya AbbVie Hizmetlerin’den bir veya daha fazlasını içeren ürün grup veya bölümlerimizin satışı veya devrine ilişkin, ilgili düzenleyici kamu kurumlarına (Sağlık Bakanlığı, Rekabet Kurumu vb.) yapılması gereken
bildirim yükümlülüklerine uymak gibi birtakım özellik gösteren durumlarda, AbbVie’nin yasal yükümlülüklerini yerine getirmek veya resmi kurumlarca yapılan taleplere karşılık verebilmek maksadıyla Kişisel Verilerinizi açıklaması gerekli olabilecektir. Açıklanan durumlarda, Kişisel Verilerinizin korunması ve mümkün olduğu ölçüde korumak için tedbirler alacağız. Ayrıca, kurallarımızı ihlal eden, 
3. kişilerin mülküne zarar veren veya herhangi bir şekilde yasadışı davranışta bulunan, kişilerin soruşturulması ve kovuşturulmasına yönelik olarak Kişisel Verileri kullanma hakkımızı saklı tutarız. 

İlaveten, Kişisel Verilerinizi, birleşme, devralma, şirket varlıklarının satışı veya hizmetin başkaca bir hizmet sağlayıcısına devredilmesi kapsamında ve veri koruma mevzuatının izin verdiği ölçüde, şirket
alıcı veya muhtemel alıcısı ile paylaşılabileceği gibi ödeme aczi, iflas veya tasfiye söz konusu olduğunda Kişisel Verileriniz AbbVie’nin malvarlığı olarak devredilebilecektir.

Söz konusu üçüncü kişilerin kimlikleri hakkında ayrıntılı bilgi, privacyoffice@abbvie.com adresine e-posta gönderilmek suretiyle
temin edilebilecektir.  

IV. ÇEREZLER VE DİĞER İZLEME TEKNOLOJİLERİ

Çerezler ve ağ işaretçileri gibi izleme teknolojileri vasıtasıyla AbbVie Hizmetleri’ni kullanımınız hakkında da bilgi toplamaktayız. “Çerez”, ilgi alanlarınızı tespit ve tercihlerinizi takip etmek ve AbbVie Hizmetleri’ni yeniden ziyaret ettiğinizde sizi tanımak amacıyla bilgisayarınıza aktarılan benzersiz sayısal koddur. “Ağ (web) işaretçisi”, internet
sitesi, e-posta veya reklam üzerine yerleştirilen ve kullanıcı etkinlikleri ve web sitesi trafiği gibi hususların izlenebilmesine imkan tanıyan şeffaf grafik görüntüdür. Bu teknolojiler, web sitesi üzerinde yaptığınız tercihleri hatırlamamıza yardımcı olur ve “tıklama” temeline dayalı olarak AbbVie Hizmetleri’nde daha önceden gerçekleştirdiğiniz etkinlikleri kullanarak, sizin için en ilgi çekici olması muhtemel olan içerik ve özellikleri size sunabilmemizi sağlar. 

Çerezleri Nasıl Kullanıyoruz

Çerezleri; internet sitemizi, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi sunmak, kişiselleştirilmiş deneyiminizi geliştirmek amacıyla bu internet sitesinde gezindiğinizde kullanım şekliniz hakkında bilgi toplamak ve internet sitemiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimizi iyileştirmek için kullanım şekillerini anlamak için kullanırız. İlaveten, Bölüm VIII’de daha ayrıntılı olarak belirtildiği üzere, zaman içinde ve ziyaret ettiğiniz farklı internet sitelerinde ki çevrimiçi etkinliğiniz hakkında bilgi toplamak amacıyla
belirli güvenilir ortaklarımızın, internet sitemize çerezler yerleştirmesine
izin vermekteyiz. Çerezler aracılığıyla topladığımız bu bilgiler, internet
tabanlı reklam olarak da bilinen, ziyaret ettiğiniz internet sitelerinde ilgi
alanlarınıza göre uyarlanmış reklam sunmak ve bu reklamların etkinliğinin analiz edilmesi maksatlarıyla kullanılmaktadır. 

İnternet sitemizdeki çerezler, genel anlamda aşağıdaki kategorilere ayrılmaktadır: 

Kesinlikle Gerekli Çerezler: Bu çerezler, internet sitemizi
işletebilmemiz için gereklidir. Örneğin, güvenli alanlarda oturum açmamıza imkan tanıyan çerezleri de içermektedir. Bu çerezler, tarayıcınızı kapattığınızda silinen oturum çerezleridir. 

Analitik/Performans Çerezleri: Bu çerezler, internet sitemizdeki
kullanıcıları tanımamıza ve sayısını belirlememize ve bu kullanıcıların
internet sitemizde nasıl gezindiğini anlamamıza imkan tanır. Bu verileri elde etmek örneğin, kullanıcıların aradıklarını kolaylıkla bulabilmesini temin ederek, internet sitemizin işleyişinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalarımızda bizlere yardımcı olur. Bu çerezler, tarayıcınızı kapattığınızda silinen oturum çerezleridir. Ek olarak, sayılan menfaatlerimiz çerçevesinde Google Analytics programını da kullanmaktayız ve buna yönelik çerezlerin kullanımını nasıl kontrol edebileceğinize ilişkin bilgilendirme aşağıda sunulmuştur.

İşlevsellik Çerezleri: Bu çerezler, internet sitemizin işlevselliğini artırır ve internet sitemizin kullanımını kolaylaştırır. İşlevsellik çerezleri, 
internet sitesini daha önce ziyaret ettiğinizi hatırlamak ve oturumunuzun açık tutulması amaçlarıyla kullanılır. Bu çerezler, internet sitemizi bir sonraki ziyaretinizde kullanabilmemiz adına cihazınızda saklanmaları sebebiyle kalıcı çerezler olarak nitelendirilir. Bununla birlikte, çerezleri her zaman tarayıcı ayarlarınızı kullanarak kaldırabilirsiniz.  

Hedefleme Çerezleri: Bu çerezler, sitemizi yeniden ziyaret
ettiğinizde sizi tanımak ve ziyaret ettiğiniz bu ve başkaca internet
sitelerinde gerçekleştirdiğiniz aktiviteleri izlemek amacıyla; internet
sitemizi ziyaretinize yönelik olarak, ziyaret ettiğiniz sayfaları ve takip
ettiğiniz bağlantıları kayıt altına alır. Bu çerezler, internet sitemizi bir
sonraki ziyaretinizde kullanabilmemiz adına cihazınızda saklanmaları sebebiyle kalıcı çerezler olarak nitelendirilir. Bununla birlikte, çerezleri her zaman tarayıcı ayarlarınızı kullanarak kaldırabilirsiniz. Üçüncü kişi hedefleme çerezlerini kontrol edebilmenize yönelik detaylı bilgilendirmeyi aşağıda bulabilirsiniz. 

Bilgisayarınızda Çerez İstememeniz Halinde Seçenekleriniz 

Birtakım Çerezler ile ilgili tercihlerinizi kullanmak amacıyla, genellikle “Yardım” veya “İnternet Seçenekleri” bölümleri altında yer alan İnternet tarayıcı ayarlarını gözden geçirebilirsiniz. İnternet tarayıcı ayarlarınızda bazı Çerezleri devre dışı bırakmanız veya silmeniz durumunda, bu internet sitesinin bazı fonksiyon ve/veya özelliklerine erişim sağlayamayabilirsiniz veya bunlardan faydalanamayabilirsiniz. Ek olarak, çerezler inaktif edildiği durumlarda, oturum açma bilgilerinizi yeniden girmeniz gerekebilir.

Google Analytics için çerez kullanımı hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek ve bu çerezler ile ilgili tercih menüsü için, lütfen https://tools.google.com/dlpage/gaoptout adresini ziyaret ediniz.

Çapraz cihaz hedefleme vasıtasıyla toplananlar dâhil olmak üzere üçüncü kişilerce ilgi alanı temelli reklama yönelik olarak kullanılan çerezler hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek ve bu çerezler ile ilgili tercih menüsüne ulaşmak için lütfen allaboutcookies.org adresini ziyaret ediniz veya cihaz ayarlarınızı kontrol ediniz. 

Mobil İzleme

Bazı AbbVie Hizmetleri, mobil cihazınız üzerinden kullanabileceğiniz mobil site veya uygulama şeklinde sunulmaktadır. AbbVie Hizmetleri’ne erişmek veya bu hizmetleri kullanmak için mobil cihaz kullanıyor olmanız halinde, yukarıda belirtilenlere ek olarak aşağıda sayılan mobil özel bilgilerini de toplayabiliriz: cihaz veya reklam kimliği, cihaz türü, donanım türü, ortam erişim kontrolü (“MAC”) adresi,
uluslararası mobil cihaz kimliği (“IMEI”), mobil işletim sisteminizin sürümü, AbbVie Hizmetine erişim veya bu hizmetlerin indirilmesi için kullanılan platform (örn. Apple, Google, Amazon, Windows), cihazınızın lokasyon ve kullanım verileri, AbbVie Hizmetleri’ni kullanımınız.

V. PAZARLAMA TERCİHLERİ

Doğrudan pazarlama ile ilgili olarak, Kişisel Verilerinizin AbbVie tarafından kullanımını kontrol etme hakkınız bulunmaktadır. Pazarlama ile ilgili olarak artık ileti almak, daha önceden abone olduğunuz e-posta listesinde kalmak veya başkaca ticari ileti almak istemiyor olmanız durumunda, söz konusu iletileri almamaya yönelik her zaman tercih yapabilirsiniz. Bu gibi talepleriniz halinde, ilgili iletişimde yer alan abonelikten/üyelikten çıkma bağlantısını izleyiniz veya aşağıda
ayrıntılı olarak belirtildiği şekilde bizimle iletişime geçiniz. 

VI. HAKLARINIZ

İşbu Gizlilik Bildirimi veya hakkınızda topladığımız Kişisel Veriler hakkında sorularınız olması durumunda bizimle her zaman iletişime geçebilirsiniz. Yürürlükteki veri koruma mevzuatı uyarınca, Kişisel Verilerinize erişme, Kişisel Verilerinizin düzeltilmesini, silinmesini veya başkaca bir veri sorumlusuna iletilmesini, Kişisel Verilerinize erişimin engellenmesini veya başkaca veri sorumlusuna aktarılmasını talep etme hakkınız mevcuttur. Bununla birlikte, Kişisel Verilerinizin işlenmesine yönelik olarak verdiğiniz açık rızayı her zaman geri alabilir ve Kişisel Verilerinizin kullanılmasına itiraz etmek dâhil olmak üzere, Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca ilgili kişi sıfatını haiz kişilere tanınan haklarını kullanabilirsiniz. Bilhassa, AbbVie tarafından Kişisel Verilerin doğrudan pazarlama amaçları veya başkaca amaçlar ile kullanılmasına her zaman itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. Açıklanan talepleriniz, daha önceden gerçekleştirilen veri işleme faaliyetlerinin yasaya uygunluğunu etkilemeyecektir. AbbVie’nin talep edilen bilgileri sağlayamaması veya talep ettiğiniz değişiklikleri gerçekleştirememesi durumunda, bu duruma ilişkin gerekçeler tarafınıza sunulacaktır. Yerel mevzuat uyarınca, yerel veri koruma otoritesine (Türk Hukuku’nda: Kişisel Verileri Koruma Kurumu) şikâyette bulunma hakkınızın da mevcut olduğunu hatırlatırız. Bununla birlikte, birtakım Kişisel Verileri, yasal yükümlülüklerimiz gereğince ve yürürlükte bulunan mevzuatın izin verildiği usulde saklayabileceğimizi hatırlatmak isteriz. Lütfen gizlilik ile ilgili sorularınızı buraya iletiniz.

VII. VERİ GÜVENLİĞİ

AbbVie, AbbVie Hizmetleri vasıtasıyla toplanan Kişisel Verileri güvence altına almak amacıyla yeterli teknik, idari, organizasyonel ve fiziki güvenlik tedbirleri almakta ve kontrolleri gerçekleştirmektedir. Bununla birlikte, internet üzerinden gerçekleştirilen aktarımlarda yetkisiz üçüncü şahısların araya girmesi veya güvenlik sistemlerimizin çalışmasını engellemek için bir yol bulmasına yönelik riskler her zaman mevcuttur. Kişisel Verilerinizi ve özellikle sağlık verilerinizi internet üzerinden aktardığınız durumlarda dikkatli davranmanızı ısrarla tavsiye ederiz. AbbVie, yetkisiz üçüncü şahısların Kişisel Verilerinize erişim sağlamayacağını garanti edemediğinden; AbbVie Hizmetleri’ne Kişisel Veri sağlamayı planladığınız durumların fayda ve risklerini birlikte dikkate almanız gerekmektedir. 

VIII. ÜÇÜNCÜ TARAF SİTELERİNE BAĞLANTILAR VE SOSYAL MEDYA EKLENTİLERİ

Gizlilik Bildirimi, işbu Gizlilik Bildirimi’ne referans vermeyen AbbVie Hizmetleri veya AbbVie Hizmetleri’nin bağlantı verdiği üçüncü taraf internet siteleri için bağlayıcı değildir. AbbVie Hizmetleri, paylaşımlarınızı kolayca yapabilmenize imkân sağlamak amacıyla; Facebook “Beğen” butonu, “Twitter’da Paylaş” butonu gibi sosyal medya eklentileri kullanabilecektir. AbbVie Hizmetleri’ni ziyaret ettiğinizde, sosyal medya eklenti operatörü, bilgisayarınıza veya diğer elektronik cihazınıza, internet sitemizi daha önce ziyaret etmiş kişileri tanıyabilmek amacıyla bir çerez yerleştirebilecektir. AbbVie Hizmeti’nde gezinirken Facebook, Twitter gibi sosyal medya sitelerinde oturumunuzun açık olması durumunda; sosyal medya eklentisi, bu sitelerin, AbbVie Hizmetimizi ziyaret etmiş olduğunuza yönelik bilgi almasına imkan tanımaktadır. Sosyal medya eklentisi, AbbVie Hizmetleri üzerinde gerçekleştirdiğiniz faaliyetlere yönelik verilerin, sosyal medya sitelerine, bu verileri başkaca kullanıcıları ile paylaşabilme imkanı tanımaktadır. Söz konusu paylaşımlara yönelik ayarlar, sosyal medya internet sitesi tarafından yönetilmektedir ve bu sitelerin kendi gizlilik politikasına tabidir. 

IX. SİTELERİMİZE KÜRESEL ERİŞİM

Bu internet sitesi, Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No. 2, Akkom Ofis Park, Kelif Plaza 3. Blok Kat: 1 – 16 – 17, 34768 Ümraniye, İstanbul
adresinde mukim AbbVie Tıbbi İlaçlar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin mülkiyetinde olup, söz konusu şirket tarafından işletilmektedir. Bununla birlikte, Kişisel Veriler dahil olmak üzere, sağladığınız bilgilere, diğer ülkelerdeki iştiraklerimiz, satıcı ve tedarikçilerimiz tarafından erişilebilecektir ve bu internet sitesini ülkeniz dışında bir ülkeden ziyaret ediyor olmanız halinde, tarafımız ile kurduğunuz etkileşim, bilgilerin zorunlu olarak yurt dışına aktarımı ile sonuçlanacaktır. Kişisel Verileriniz, kendi ülkenizde sağlanana eşdeğer düzeyde Kişisel Veri koruması sağlanmayan bölgelerde bulunan AbbVie iştiraklerine ve Amerika Birleşik Devletleri’nde mukim ana
şirketimiz AbbVie Inc.’e  aktarılabilecektir. AbbVie Tıbbi İlaçlar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Amerika Birleşik Devletleri’nde mukim ana
şirket AbbVie Inc. ve diğer AbbVie iştirakleri arasında gerçekleştirilen
Kişisel Veri aktarımı, Kişisel Verilerinizin yeterli düzeyde korunmasının temini amacına yönelik olarak, Veri Sorumlularına Veri Aktarımına yönelik Avrupa Birliği Model Sözleşmeleri ve sair mevzuatlara dayanılarak hazırlanan AbbVie İştirakler-arası Veri Aktarımı Sözleşmesi’ne tabidir.

Bahsi geçen sözleşmenin bir kopyası, privacyoffice@abbvie.com adresine e-posta gönderilerek temin edilebilir. Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) dışında kalan bölgelerdeki üçüncü kişilere veri aktarımı, Avrupa Birliği uluslararası veri aktarımı kuralları çerçevesinde ve uygulanabilir olduğu ölçüde, veri işleyenlere yönelik AB model sözleşmeleri kullanılarak gerçekleştirilecektir.

X. ÇOCUKLAR İLE İLGİLİ GİZLİLİK

AbbVie, AbbVie Hizmetleri üzerinden bilinçli olarak ve doğrudan çocuklardan Kişisel Veriler toplamamakta veya bunları kullanmamaktadır. Bilgimiz dâhilinde olan hiçbir durumda, çocukların ürünlerimizi sipariş etmesine, bizimle iletişime geçmesine veya çevrimiçi hizmetlerimizi kullanmasına izin vermemekteyiz. Ebeveyn veya vasisi olduğunuz çocuğun tarafımıza bilgi sağlamış olduğundan haberdar olmanız halinde, aşağıda belirtilen yöntemlerden birini kullanarak tarafımızla iletişime geçmeniz rica olunur. Biz de bu problemin çözüme yönelik olarak sizinle birlikte çalışıyor olacağız. 

XI. GİZLİLİK BİLDİRİMİMİZDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Kişisel Verilerinizi, tarafınızdan edinildiği kadarıyla veya kullanımımız için yetkilendirildiğimiz ölçüde ve yalnızca yürürlükte olan Gizlilik Bildirimi’nde belirtilen şekilde kullanacağız. Rızanıza ihtiyaç duyulan haller ortaya çıktığında veya herhangi bir yasal gereklilik ortaya çıktığında, işbu Gizlilik Bildirimi hükümlerini herhangi bir zamanda tadil etme hakkını saklı tutmaktayız. Bu Gizlilik Bildirimi’nde gerçekleştirilen değişiklikler, yeni yürürlük tarihi de yer verilerek bu sayfada yayımlanacaktır. Yürürlükteki mevzuatın gerektirmesi halinde,
Gizlilik Bildirimi’nde gerçekleştirdiğimiz değişikliklere onay vermenizi isteyebiliriz. AbbVie, yapılan değişikliklerin farkında olabilmeniz amacıyla işbu Gizlilik Bildirimi’ni düzenli olarak gözden geçirmenizi tavsiye eder. AbbVie Hizmetleri’ni kullanmaya devam etmeniz halinde toplanan Kişisel Veriler, o anda yayın ve yürürlükte olan Gizlilik Bildirimi’ne uygun olarak işlenecektir.

Gizlilik Bildirimi’ne veya Gizlilik Bildirimi’nde yapılan değişikliklere yönelik herhangi bir itirazınızın bulunması halinde, ilgili AbbVie Hizmetleri’ni kullanmayı durdurmanız gerekmektedir. Bununla birlikte,  Kişisel Verilerinizi açık rızanıza dayalı olarak işlediğimiz hallerde, verilerinizin işlenmesine yönelik rızanızı her zaman geri alabilirsiniz. 

XII. BİZİMLE NASIL İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ

Bu Gizlilik Bildirimi veya hakkınızda topladığımız Kişisel Veriler ile ilgili sorularınız olması durumunda, bizimle her zaman iletişime geçebilirsiniz. Lütfen gizlilik ile ilgili sorularınızı buraya iletiniz. 

AbbVie’nin Gizlilik Ofisi’ne, privacyoffice@abbvie.com adresinden ulaşabilirsiniz.