Skip to main content

AbbVie Gizlilik Bildirimi

Yürürlük Tarihi: 1 Nisan 2022

ABBVIE GİZLİLİK BİLDİRİMİ

Yürürlülük Tarihi: 1 Nisan 2022

Bu Gizlilik Bildirimi Barbaros Mah. Begonya Sok. Nidakule Ataşehir Batı Blok No:1 İç Kapı No:33 Ataşehir İstanbul, Türkiye adresinde mukim AbbVie Tıbbi İlaçlar San. ve Tic. Ltd. Şti. ‘nin (“AbbVie,” “biz,” “bizim,” veya “bize” olarak anılacaktır) veri sorumlusu olarak bu Gizlilik Bildirimine referans yapan ve AbbVie’nin Kişisel Verilerinizi bir üçüncü şahıstan edinebileceği ve kontrol edebileceği AbbVie hizmetleri, ürünleri, iletişimleri ve dijital mallar (web siteleri ve mobil uygulamalar dahil) (topluca “AbbVie İlişkileri”) üzerinden bizimle çevrimiçi ve çevrim dışı etkileşimleriniz aracılığıyla hakkınızdaki Kişisel Verileri nasıl işleyebileceğini açıklamaktadır. Bu Gizlilik Bildirimi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve KVKK’ya dayanak olan ikincil mevzuat hükümleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. 

Toplayabileceğimiz Kişisel Verileriniz ve Toplama Yöntemlerimiz

Bu bölümde, bu Gizlilik Bildiriminde açıklanan amaçlarla toplayabileceğimiz genel kategorilerde Kişisel Veriler ve bu kişisel verileri toplama yöntemlerimiz tarif edilmektedir. Online etkileşimler, iş başvurusu yapanlar ve sağlık profesyonelleri için topladığımız Kişisel Verilerin türleri hakkında, ilgili linklere tıklayarak ek bilgi edinebilirsiniz.

Sizden veya diğer kaynaklardan toplayabileceğimiz Kişisel Veriler

AbbVie Kişisel Verileri doğrudan sizden, örneğin bir kaydolma işleminin bir parçası olarak veya bir ankete verilen yanıtlarda edinebilir. AbbVie ayrıca Kişisel Verileri dolaylı olarak da örneğin kamuoyuna açık kaynaklardan (ör., web siteleri veya halkın erişimine açık veri tabanları), üçüncü parti veri sağlayıcılardan, sağlık hizmeti sağlayıcıları ve sağlık sigortası şirketleri ve üçüncü parti partnerler, hizmet sağlayıcılar ve işbirlikçilerden de edinebilir. Birden fazla çevrimiçi ve çevrim dışı kaynaktan Kişisel Veriler tarafımızca birleştirilebilir. Kullandığınız iletişim yöntemine göre değişiklik gösterebilecek şekilde, kişisel verilerinizi tamamen veya kısmen otomatik yollarla veya bir veri kayıt sisteminin bir parçasını oluşturan otomatik olmayan yollarla toplayabiliriz.

AbbVie’nin hakkınızda toplayabileceği Kişisel Veri kategorileri arasında aşağıdakiler bulunmaktadır:

·       Adınız, adresiniz, telefon numaranız veya e-posta adresiniz dahil olmak üzere doğrudan kimliğinizi belirten bilgiler ve iletişim bilgileri

·       Kayıt bilgileri, örneğin kullanıcı adınız ve şifreniz

·       İlgilendiğiniz ürünler, tedaviler ve sağlık durumları hakkında bilgiler dahil olmak üzere ilişki verileri

·       Alımlar ve bilgi talepleri dahil işlem verileri

·       Finansal hesap verileri

·       Örneğin ürünlerimizden birisi için finansal destek talep ettiğiniz zaman gelir ve demografik bilgi

·       Sağlıkla ilgili bilgiler, örneğin sağlık durumu, güvenlik ve ürünlerimizden herhangi biriyle ilgili sağlık bilgileri veya sigorta ve demografik bilgiler

·       AbbVie’ye bir hizmet sağlıyorsanız ödemeyle ilgili bilgiler 

Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız ve Hukuki Sebepleri

Kişisel Verileriniz, AbbVie ilişkilerinizle alakalı iş ve ticari amaçlar için, sizinle iletişim kurmak için, AbbVie ilişkilerini ve ürünlerimizi ve hizmetlerimizi geliştirmek için ve diğer dahili iş amaçları için tarafımızca işlenebilir. Online etkileşimler, iş başvurusu yapanlar ve sağlık profesyonelleri  için topladığımız Kişisel Verilerin türleri hakkında, ilgili linklere tıklayarak ek bilgi edinebilirsiniz.

Programların, hizmetlerin ve sizinle diğer etkileşimlerin yönetilmesi

Kişisel Verileriniz, ödeme işleme ve finansal hesap yönetimi, kontrat yönetimi, web sitesi yönetimi, yükümlülüklerimizi yerine getirme, kurumsal yönetim ve raporlama yükümlülükleri gibi günlük iş amaçları için tarafımızca kullanılabilir. Kişisel Verileriniz ayrıca, size talep ettiğiniz programları veya hizmetleri sağlamak veya doğrudan satın alma, bir tasarruf programına katılma veya indirim almak için kaydolma gibi AbbVie hizmetlerini yönetmek için de tarafımızca kullanılabilir. Yani Kişisel Verileriniz, sorularınıza yanıt vermek, size talep ettiğiniz hizmetleri sunmak, size optimal müşteri deneyimi sunmak, size karşı akdi yükümlülüklerimizi yerine getirmek veya rızanıza dayalı işlemleri yapmak için tarafımızca kullanılabilir. Bahsedilen amaçlara ilişkin işleme faaliyetleri, sözleşmelerimizden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek için işlemenin gerekli olması ve meşru menfaatimize dair hukuki sebeplere dayanmaktadır.

Pazarlama iletişimleri ve hastalıkla ilgili farkındalık

AbbVie ürünlerine, hizmetlerine, programlarına, araştırma etkinliklerine katılımı teklif eden veya kullanımını destekleyen veya belli sağlık durumları hakkındaki bilgiler gibi ilgilenebileceğiniz diğer bilgileri temin eden pazarlama iletişimleri sağlamaktayız. Tarafınıza pazarlama iletişimleri göndermek ve gönderilecek pazarlama iletişimlerinin türlerini belirlemek için bize rıza verdiğiniz takdirde Kişisel Verileriniz kullanılacaktır. Bu işleme faaliyetinin hukuki sebebi açık rızanızdır.

Herhangi bir zamanda pazarlama iletişimleri almak için rıza vermeyi seçebilirsiniz ve vermiş olduğunuz rızanızı her zaman tarafınıza iletilen pazarlama iletişimi almaktan çıkma talimatlarını takip ederek geri çekebilirsiniz. Pazarlama iletişimi almaktan çıkma talimatları, size ulaşan her pazarlama iletişiminde yer almaktadır veya  [email protected] adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Özelleştirilmiş deneyimler ve ilişkilerin geliştirilmesi

İlgi alanlarınıza ve tercihlerinize göre özelleştirilmiş teklifler, bilgiler veya hizmetler oluşturmak için Kişisel Verileriniz kullanılabilir. Ayrıca AbbVie ilişkilerinizi geliştirmek ve iyileştirmek için de kullanılabilir. Bazı durumlarda, Kişisel Verileriniz tarafımızca rızanız hukuki sebebine dayanılarak toplanmaktadır. Diğer durumlarda, bu bilgiler AbbVie ilişkilerini optimize etmek ve özelleştirmek üzere ticari olarak meşru menfaatimiz olması sebebiyle ve bu doğrultuda toplanmaktadır.

İş ve ürün yönetimi ve iyileştirmesi

AbbVie’nin müşteri ihtiyaçlarını daha iyi anlamasına yardımcı olacak ve ürünleri, hizmetleri, materyalleri, programları ve tedavileri geliştirmeye, iyileştirmeye ve değerlendirmeye yardımcı olacak yeni şeyler keşfetmek için AbbVie iş ve ürün geliştirmeye yönelik meşru menfaatleri doğrultusunda Kişisel Verileriniz analiz edilmektedir.

Kanunlara ve yönetmeliklere Uyum

Farmakovijilans ile ilgili olanlar da dahil olmak üzere ilgili kanunlara ve yönetmeliklere uymak için Kişisel Verileriniz tarafımızca işlenebilir. Ayrıca, politikalarımıza ve prosedürlerimize uyumu izlemek, hileyi önlemek ve kurallarımızı ihlal eden veya yasadışı ya da başkalarına yahut başkalarının mallarına zarar veren davranışlarda bulunan kullanıcıları soruşturmak ve kovuşturmak üzere Kişisel Verileriniz tarafımızca işlenebilir.

Kişisel Verilerinizi nasıl paylaşabiliriz

Kişisel Veriler tarafımızca genel olarak, aşağıda açıklanan iş ve ticari amaçlar için üçüncü şahıslarla paylaşılmaktadır. Gerekli olduğu takdirde bu paylaşımlar için açık rızanız alınacaktır.Tarafımızca üçüncü şahıslara Kişisel Verileriniz satılmamaktadır. Online etkileşimler, iş başvurusu yapanlar ve sağlık profesyonelleri için Kişisel Verilerin nasıl paylaşıldığı konusunda ek bilgilere, ilgili linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İştirakler ve sağlayıcılar

İşimizi yürütmemize yardımcı olan ve AbbVie’ye hizmetleri sağlarken Kişisel Verilerinize erişim sağlaması gerekebilecek, iştiraklerimiz de dahil olmak üzere çeşitli sağlayıcılar ile ilişkilerimiz bulunmaktadır. AbbVie ilişkileri aracılığıyla edinilen Kişisel Verilerinizi, uygun akdi gizlilik ve güvenlik hükümlerine uygun olarak ele almaları, tarafımızca zorunlu tutulmaktadır.

İş ve araştırma partnerleri

Müşterek veya “ortak markalı” esasa göre size ürünler, içerik veya hizmetler sunmak için diğer şirketler ve resmi ve özel organizasyonlar ile partnerlik yapmaktayız. Bu durumlarda bu Gizlilik Bildirimine ek olarak, ilgili partnerin gizlilik bildiriminin de uygulanabileceğini ve sınırlı durumlarda paylaşılan gizlilik bildirimi olabileceğini bilmeniz gerekmektedir.

Ortak markalı formlar ve siteler için hem AbbVie logosunu hem de ortak marka partnerinin logosunu göreceksiniz. Ortak markalı hizmetlere erişim için bir kayıt formu doldurmanız gerekebilir ve bu kayıt bilgileri AbbVie’nin ortak marka partnerleriyle paylaşılabilecektir ve bazı bakımlardan bizimkilerden farklılık gösterebileceği için, ortak marka partnerlerimizin münferit gizlilik politikalarını da okumanız gerekmektedir.

Ek olarak, işimizin yürütülmesinde meşru menfaatimiz doğrultusunda ve yürürlükteki kanunlara ve yönetmeliklere uyma yükümlülüklerimiz doğrultusunda Kişisel Verileriniz tarafımızca dış denetçilerimiz, avukatlarımız, muhasebecilerimiz ve benzer profesyoneller ile paylaşılabilir.

Yasal yükümlülüklerden dolayı, ürün güvenliği için mercilere yapılan açıklamalar

Ürünlerimizi kullanım deneyiminize ilişkin olarak AbbVie ile iletişim kurarsanız, ABD Gıda ve İlaç Dairesine, T.C. Sağlık Bakanlığına ve dünyanın diğer yerlerindeki diğer devletlerin sağlık ve ilaç kurumlarına ve kanunen yapmamız gereken diğer raporlarımızın sunulmasında, tarafımıza temin ettiğiniz bilgiler kullanılabilir. Ayrıca ürünümüzü kullanımınızın dahil olduğu beklenmedik bir durumun takibinde, size ilacı reçete eden doktorla temas kurmak için gerekli bilgiler kullanılabilir.

Belli sınırlı durumlarda, bir yasal yükümlülüğe, sürece veya talebe uymak için ve kamu menfaati için, örneğin tabi olduğumuz düzenleyici mercilere ürünlerimizin güvenliğine ilişkin raporlama yükümlülüklerimize uymak, bir celbe yanıt olarak veya ulusal güvenlik zorunluluklarına veya kolluk kuvvetlerinin zorunluluklarına uymak için Kişisel Verilerinizi paylaşmamız gerekebilir.

Sonraki sahip veya işletici ile paylaşım

Birleşme, konsolidasyon veya diğer kurumsal yeniden yapılanma halinde halef kuruluşa, varlıklarımızın tamamının veya bir kısmının bir alıcısına veya bir finansman düzenlemesi veya ortak promosyon sözleşmesi uyarınca Kişisel Verileriniz tarafımızca aktarılabilir. Elimizde bulunan hakkınızdaki Kişisel Veriler, işleme hazırlık ve işlemi tamamlamada meşru menfaatimiz olması nedeni ile ve bu doğrultuda işlemin taraflarına aktarılabilir. Halef kuruluş, bu Gizlilik Bildirimine makul şekilde benzer hüküm ve koşullarla bağlı olacaktır.

Online etkileşimler için ek bilgi ve çerez gizlilik beyanı

Bizimle online etkileşimleriniz hakkında, bu bölümde belirtildiği gibi tarafımızca ek kategorilerde Kişisel Veriler toplanabilir. Ayrıca bu bölümde açıklanan ek amaçlarla online etkileşimler için de Kişisel Verileriniz tarafımızca kullanılabilir, paylaşılabilir ve açıklanabilir. Bu bölümde belirtilen, toplanan Kişisel Veri kategorileri, kullanım, paylaşma ve açıklama amaçları, bu Gizlilik Bildiriminde ayrıca açıklanan diğer Kişisel Veri toplama, kullanım, paylaşma ve açıklamalarına ilavedir.

Bu bölümde çerezlerin ve diğer veri toplama teknolojilerinin tarafımızca nasıl kullanıldığı ve web sitelerimizi ve mobil uygulamalarımızı işletmek için zorunlu olmayan çerezleri nasıl yönetebileceğiniz de açıklanmaktadır.

Web sitelerimiz ve mobil uygulamalarımız üzerinden otomatik olarak toplanabilen Kişisel Veriler

Web sitelerimizi ve mobil uygulamalarımızı kullanmanız vasıtasıyla aşağıdaki ek kategorilerde Kişisel Veriler tarafımızca toplanabilir.

IP adresi

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızın veya diğer elektronik cihazınızın Internet Protokol (“IP”) adresi tarafımızca kaydedilebilir. IP adresi, web sitelerinde kullandığınız elektronik cihazın kimliğini belirler ve cihazınızla iletişimimizi sürdürmemize ve içeriği özelleştirmemize olanak sağlar.

Çerezler ve diğer veri toplama teknolojileri

Online etkileşimlerinizde, çerezler, web işaretçileri ve pikseller, API’ler, web hizmetleri, script’ler, tarayıcı analiz gereçleri ve sunucu logları gibi izleme ve veri toplama teknolojileri üzerinden tarafımızca otomatik olarak bilgiler toplanmaktadır. “Çerez”, ilgi alanlarınızı ve tercihlerinizi izlemek ve tekrar gelen bir ziyaretçi olarak sizi tanıyabilmek için bilgisayarınıza aktarılan benzersiz nümerik koddur. “Web işaretçisi” (piksel etiketi olarak da bilinmektedir) bir web sitesine, e-postaya veya reklama yerleştirilen ve kullanıcı faaliyeti ve site trafiği gibi şeylerin izlenmesine, web sitemize veya mobil uygulamamıza gelmenizden önce ve sonra ziyaret ettiğiniz web sitesi ve mobil uygulama hakkında veri toplanmasına olanak veren, şeffaf grafik bir resimdir. Çerezler ve diğer veri toplama teknolojileri hakkında daha fazla bilgi için lütfen çerezler hakkında her şeyi “all about cookies” ziyaret ediniz.

Çerezlerimiz aşağıdaki kategorilerde sınıflandırılmaktadır:

·       Zorunlu Çerezler: Bu çerezler bir sitenin düzgün çalışmasının temel özellikleri için şarttır.

·       Fonksiyonel Çerezler: Bu çerezler site kullanımını analiz etmemize ve performansını artırmamıza olanak sağlar. Ayrıca sitede belli içeriklerle etkileşimleri ölçmek veya ayarları hatırlamak gibi, daha iyi kullanıcı deneyimi sağlamak için de kullanılmaktadır.

·       Reklam Çerezleri: Bu çerezler size, sizinle daha alakalı olan reklamlar göstermek için kullanılır. Bu bilgiler tarafımızca reklam verenler ile paylaşılabilir veya ilgi alanlarınızı daha iyi anlamak için kullanılabilir. Örneğin, gördüğünüz reklamların sizinle daha alakalı olması için, belli sayfaları sosyal ağlarla paylaşabilmeniz için veya sitemize yorum gönderebilmeniz için reklam verenlerle veri paylaşmak üzere reklam çerezleri kullanılabilir.

Web sitelerimizde kullandığımız çerezlerin, web sitelerimize çerezler yerleştiren üçüncü şahısların, spesifik çerezlerin ve çerez yaşam süresinin detaylı listesini görmek isterseniz, lütfen bu sayfanın en altındaki “çerez ayarlarına” tıklayın. Eğer çerez ayarlarında çerez yaşam süresi açıklanmamışsa, kanunen daha kısa bir süre zorunlu tutulmadıkça varsayılan yaşam süresi on üç (13) aydır. Ayrıca zorunlu olmayan çerez kategorisinden çıkmayı seçmek için “çerez ayarlarını” kullanabilirsiniz.

Çerez ayarları özelliğine ek olarak, tarayıcınızda çerezleri engelleyebilirsiniz. Lütfen unutmayın, bazı çerezler web sitelerimizin işleyişinde hayatidir ve tarayıcınızda silinmeleri veya engellenmeleri, sitenin fonksiyonelliğini azaltacaktır.

Google Analytics veya Adobe Analytics izleme çerezlerinden çıkmayı seçmek için çerez ayarları özelliğimizin yerine tarayıcınızı kullanmak isterseniz, Google Analytics çıkış tarayıcı eklentisini yükleyebilir ve Adobe Analytics’ten çıkabilirsiniz.

Mobil izleme

Bazı AbbVie İlişkileri, mobil cihazınızda kullanabileceğiniz mobil uygulamalar veya mobil siteler şeklinde olabilir. AbbVie İlişkilerine erişim ve kullanım için mobil cihaz kullanırsanız, yukarıda açıklanan diğer bilgilere ek olarak aşağıdaki mobile özgü bilgiler de tarafımızca toplanabilir: cihaz veya reklam ID, cihaz türü, donanım türü, medya erişim kontrol (“MAC”) adresi, uluslararası mobil ekipman kimliği (“IMEI”), mobil işletim sisteminizin versiyonu, AbbVie sitelerine ve uygulamalarına erişmek veya indirmek için kullanılan platform (ör., Apple, Google, Amazon, Windows), yer bilgisi ve cihazınız ve AbbVie İlişkilerini kullanımınız hakkında kullanım bilgisi.

Online etkileşimler aracılığıyla Kişisel Veriler tarafımızca nasıl kullanılabilir

Bu Gizlilik Bildiriminde ayrıca açıklanan kullanımlara ek olarak, online toplanan Kişisel Verileriniz bu bölümde açıklanan ek amaçlar için tarafımızca kullanılabilir.

Özelleştirilmiş kullanıcı deneyimleri

Çerezlerin veya benzer izleme teknolojilerinin kullanımı yoluyla otomatik olarak edindiğimiz IP adresiniz ve Kişisel Verileriniz tarafımızca, web sitelerimizi ve mobil uygulamaları kullanmayı ve gezinmeyi sizin için kolaylaştırmak, kaydolmanızda ve giriş yapmanızda size yardımcı olmak, ilgilenebileceğiniz bilgi ve hizmetleri tahmin ederek içeriği kişiye özel hale getirmek ve sağladığımız bilgileri sizinle daha alakalı hale getirerek sizinle etkileşimlerimizi kişiselleştirmek ve iyileştirmek üzere kullanılabilir. Ayrıca, web sitesi kullanım verileriniz, AbbVie ilişkilerimizin daha kişiselleştirilmiş bir deneyim olması için sizinle ilgili tuttuğumuz genel profile eklenebilir. E-posta iletişimleri gönderdiğimizde, cihazınızın HTML e-postalar alıp alamadığını bilmek veya e-postanın veya e-postadaki ekin veya linkin açılıp açılmadığı hakkında veri toplamak için e-postaya tarafımızca web işaretçisi veya benzer izleme teknolojisi yerleştirilebilir. Bu veriler tarafımızca, iletişimimizin belli bir kısmının sizinle daha alakalı olup olmadığını belirlemeye ve belgelemeye yardımcı olmak için kullanılmaktadır.

Bazı durumlarda tarafımızca bu Kişisel Veriler rızanız ile toplanmaktadır. Diğer durumlarda, bu bilgiler kullanıcı deneyiminizi optimize etmek ve özelleştirmek için ticari meşru menfaatimiz kapsamında ve bu doğrultuda toplanmaktadır.

Dijital analitik ve iyileştirme

Bize temin ettiğiniz Kişisel Veriler ve çerezler ve benzer izleme teknolojileri üzerinden otomatik olarak topladığımız online bilgiler tarafımızca kullanıcı trafiği örüntülerini ve tercihlerini izlemek için kullanılabilmektedir. Ayrıca pazarlama kampanyalarımızın etkinliğini analiz etmek ve iyileştirmek üzere toplulaştırılmış istatistik ve raporlar oluşturmak için e-postalardaki web işaretçileri veya benzer izleme teknolojileri aracılığıyla e-posta iletişimleri de tarafımızca izlenebilmektedir.

Bu bilgiler, güvenlik, AbbVie ilişkilerini iyileştirme, analiz ve optimize etme yönündeki ticari meşru menfaatimiz kapsamında ve bu doğrultuda toplanmaktadır. 

Sosyal Medya Analizi

Web siteleri ve sosyal medya kanalları gibi kamuoyuna açık kaynaklar, ürünlerimiz, hizmetlerimiz ve etkinliklerimiz ile ilgili etkileşimleri ve bunlar hakkındaki görüşleri izlemek, analiz etmek ve bunlar hakkındaki kavrayışımızı geliştirmek üzere tarafımızca analiz edilebilir. AbbVie ve hizmet sağlayıcıları bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde o kaynaklar için geçerli gizlilik bildirimlerine ve kullanım koşullarına uyacaktır.

Bir Arkadaşına Anlat Fonksiyonları

Sitelerimizde “bir arkadaşına anlat” fonksiyonelliği sunulabilir. Bu fonksiyonu kullanmak isterseniz, arkadaşınızın iletişim bilgileri tarafımızca toplanacaktır. Belirlediğiniz bilgilerle veya arkadaşınızı siteyi ziyaret etmeye davet etmek için arkadaşınıza tarafımızca otomatik olarak bu Gizlilik Bildirimini içeren bir seferlik e-posta gönderilecektir. “Bir arkadaşına anlat” fonksiyonelliğinin bir parçası olarak tarafımıza sağladığınız bu Kişisel Veriler tarafımızca sadece bu bir seferlik e-postayı gönderme amacı için kullanılacaktır.

Kişisel Verileriniz online etkileşimler üzerinden nasıl paylaşılabilir

Bu Gizlilik Bildiriminde ayrıca açıklanan Kişisel Veri paylaşma türlerine ek olarak, bu bölümde açıklanan ek amaçlarla Kişisel Veriler çevrimiçi olarak tarafımızca paylaşılabilir.

Üçüncü parti reklamı ve online davranışsal reklam

Tarafınıza, üçüncü parti web sitelerinde ve mobil hizmetlerinde AbbVie ürünleri ve hizmetleri için, tarafımıza veya ziyaret ettiğiniz bir üçüncü parti web sitesinde temin ettiğiniz Kişisel Verilere veya tarama faaliyetlerinize, alımlarınıza veya ilgi alanlarınıza dayalı olarak size özel hale getirilmiş online reklamları rızanıza dayanarak size sunabiliriz. AbbVie ilişkilerinize dayalı olarak çerezlerden ve diğer veri toplama ve izleme teknolojilerinden edinilen cihaz bilgilerinizin bir kısmı tarafımızca reklam hizmeti sağlayıcılarımızla paylaşılabilir.

Bazı AbbVie ilişkileri, online davranışsal reklamlara (bu zaman zaman hedefli reklam veya ilgiye dayalı reklam olarak anılmaktadır) katılmaktadır. Bu siteleri reklamdaki “Reklam Tercihleri” linkini tıklayarak belirleyebilirsiniz. Reklam ağı partnerlerimiz, ilgilerinize dayalı olarak size online reklamlar sunmak için faaliyetleriniz hakkında Kişisel Veriler toplamak üzere web sitelerimize ve diğer üçüncü parti sitelerine çerezler yerleştirebilir ve kullanabilir. Size bir AbbVie online davranışsal reklamı sunulduğunda, “Reklam Tercihleri” ikonu göreceksiniz. İkona veya linke tıklayarak, online davranışsal reklamların iletilmesi için kullanılan, tarama geçmişiniz hakkındaki verilerin kullanımını yönetebileceğiniz veya bunlardan çıkmayı seçebileceğiniz bir web sitesine yönlendirileceksiniz. Çıkmayı seçerseniz, yine de diğer bilgilere dayalı (ör., önceki tıklama akışı faaliyeti yerine, görüntülenmekte olan sayfadaki içeriğe dayalı) AbbVie reklamları da dahil olmak üzere online reklamlar görebilirsiniz. Bazı durumlarda, bu üçüncü parti reklam verenler tarafından yine tarama faaliyetiniz hakkında veri toplanabilir, ancak onlar geçmiş online tarama davranışınıza dayalı reklamlar iletmek için bu verileri kullanmayacaktır.

Ayrıca belli online davranışsal reklamlardan, Dijital Reklam Birliğinin tüketici seçim gereci, ve Network Reklam İnisiyatifi gereci aracılığıyla çıkmayı seçebilirsiniz.

Bazı web tarayıcıları, tarayıcınızın iletişim kurduğu web hizmetlerine “takip etmeyin” sinyalleri iletebilir. Bu Gizlilik Bildiriminin yürürlük tarihi itibariyle, bu sinyallere nasıl yanıt verileceğine dair bir sektör standardı henüz oluşturulmamıştır; dolayısıyla AbbVie halen bu sinyallere yanıt vermemektedir. Ancak, yukarıda listelenen mekanizmalar aracılığıyla online davranışsal reklamlar göstermek için tarama geçmişinizi kullanan reklam verenlerden çıkmayı seçebilirsiniz.

Üçüncü parti sitelerine linkler ve sosyal medya eklentileri

Bu Gizlilik Bildirimi sadece bu Gizlilik Bildirimiyle bağlantılı AbbVie ilişkileri için geçerlidir ve dış web sitelerine veya üçüncü şahısların reklamlarına linkler de dahil olmak üzere AbbVie ilişkilerinin link verebileceği üçüncü parti web siteleri için geçerli değildir. Üçüncü şahıslara Kişisel Veriler vermeden önce onların gizlilik beyanlarını gözden geçirmeniz önerilir.

AbbVie ilişkileri, başkalarıyla kolayca bilgi paylaşabilmeniz için sosyal medya eklentileri (ör., Facebook “Beğen” tuşu ve “Twitter’da Paylaş” tuşu) kullanabilir. Bir AbbVie ilişkisinin parçası olarak sitelerimizi ziyaret ettiğinizde, sosyal eklentinin ve entegre sosyal medya platformlarının operatörü, sitelerimizi önceden ziyaret etmiş bireyleri operatörün tanımasına olanak veren Kişisel Verilerinizi operatörün alabilmesi için cihazınıza çerez yerleştirebilir. Sitemizde geziniyorken, sosyal medya sitesine (ör., Facebook, Twitter) giriş yapmışsanız, sosyal medya eklentisi, sosyal medya sitesinin, sitemizi ziyaret ettiğiniz bilgisini almasına olanak verir. Sosyal medya eklentisi ayrıca, sosyal medya sitesinin, sitemizdeki faaliyetleriniz hakkındaki bilgileri, o sosyal medya sitesinin diğer kullanıcılarıyla paylaşmasına da olanak verir. Bu paylaşım ayarları sosyal medya sitesi tarafından yönetilmektedir ve onların gizlilik ve veri paylaşımı uygulamaları hakkında bilgi için o sitelerin gizlilik politikalarına bakmanız gerekmektedir.

İş başvurusu yapanlar için ek bilgi

AbbVie’ye iş başvurusu yaptıysanız, iş başvurunuzla birlikte iletilen Kişisel Veriler arasında özgeçmişiniz; profesyonel, eğitim ve diğer geçmiş bilgileriniz; ehliyet bilgileri; sosyal güvenlik numarası veya denk ulusal kimlik (yerel kanunun zorunlu tuttuğu veya izin verdiği şekilde); kapak yazısı; lisanslarınız; ruhsatlarınız ve sertifikasyonlarınız; referans bilgileri; ve vermeyi seçtiğiniz diğer bilgiler (ör. istihdam tercihleri, taşınmayı kabul edip etmediğiniz, ödüller veya profesyonel üyelikler) yer alabilir. Bu bilgiler sizden, bir işe alma ajansından, referanslarınızdan, önceki işverenlerinizden veya eğitim kurumunuzdan geliyor olabilir.

Yürürlükteki kanuna uygun olarak ve açık rızanız alınarak, eşit istihdam fırsatına uyumun izlenmesi için, başvuru sahiplerine tarafımızca ırk/etnik köken, cinsiyet, gazilik durumu ve maluliyet durumu hakkında sorular sorulabilir. Özellikle talep edilenlerin veya kanunen zorunlu olanların dışında, yürürlükteki kanun kapsamında hassas bilgi (özel nitelikli kişisel veri) niteliğinde olabilecek bilgileri başvurunuzda vermekten lütfen kaçınınız. Hassas bilgiler arasında ırk, renk,  din, etnik köken, milliyet veya ulusal köken, yaş, cinsel kimlik veya ifade, cinsel eğilim, medeni durum, tıbbi veya sağlık bilgisi (fiziksel veya zihinsel engellilik veya hamilelik durumu dahil), genetik veya biyometrik bilgi, siyasi veya felsefi inançlar, siyasi parti veya sendika üyeliği, gazilik durumu, fotoğraflar, geçmiş kontrolü bilgileri, adli sicil gibi adli veriler veya diğer adli veya idari takibatlar hakkında bilgiler, veya kanunen korunan diğer statüler hakkında bilgiler yer alır.

Kişisel Veriler, iş başvurunuzu işlememize ve adaylığınızı ve niteliklerinizi değerlendirmemize ve referans kontrolleri yapmamıza dair meşru menfaatimiz olması nedeni ile ve bu doğrultuda işlenecektir. Irk/ etnik köken ve maluliyet durumunuza ilişkin Kişisel Veriler açık rızanıza dayanarak işlenecektir. Tarafımızca kanunen izin verilen durumlarda şartlı bir iş teklifi sonrasında adli sicil bilgileri de talep edilebilir ve geçmiş kontrolü yapılabilir. Ayrıca iş başvurunuzdaki Kişisel Veriler bu Gizlilik Bildirimine uygun olarak idari, uyum ve yasal amaçlar için tarafımızca işlenebilir. Kişisel Veriler ayrıca toplu yönetim raporlaması ve iç eğitim dahil diğer idari amaçlarla ve genel olarak işlerimizi yürütmek için gerektiği şekilde kullanılabilir.

Başvurunuzdaki veriler tarafımızca, personel bulma ajansları, danışmanlar, avukatlar, işe alma öncesi geçmiş kontrolü hizmetleri ve iştiraklerimiz ile paylaşılabilir.

Sağlık profesyonelleri için ek bilgiler

Eğer bu bölümde açıklandığı gibi bir sağlık profesyoneli iseniz tarafımızca ek kategorilerde Kişisel Verileriniz toplanabilir. Ayrıca bu bölümde açıklanan ek amaçlarla sağlık profesyonelleri hakkında Kişisel Veriler tarafımızca kullanılmakta ve paylaşılmaktadır. Bu bölümde belirtildiği üzere toplanan Kişisel Veri kategorileri ve kullanım, paylaşım ve açıklama amaçları, bu Gizlilik Bildiriminde ayrıca açıklanan diğer Kişisel Veri toplama, kullanma, paylaşma ve açıklama uygulamalarına ilavedir.

AbbVie’nin sağlık profesyonelleri hakkında toplayabileceği Ek Kişisel Veriler

Eğer bir sağlık profesyoneliyseniz, hakkınızdaki Kişisel Verileri doğrudan sizden veya çalıştığınız organizasyon, halka açık kaynaklardan, AbbVie ile etkileşimlerden (online kaynaklar dahil), ve AbbVie sponsorluğundaki klinik araştırma ve geliştirme faaliyetleri gibi AbbVie sponsorluğundaki veya desteklediği inisiyatiflere katılım, üçüncü parti veri tabanları, ve farmakovijilans etkinliklerinin muhabirleri gibi üçüncü parti kaynaklardan toplayabiliriz.

Sağlık profesyonelleri hakkında aşağıdaki ek kategorilerde Kişisel Veriler tarafımızca toplanabilmektedir:

·       Profesyonel detaylar, örneğin doğrudan tarafımıza iletilen özgeçmişler veya diğer dokümanlar veya formlar, görev yeri, unvan, mesleki iletişim detayları, tıbbi ihtisas, profesyonel lisans numarası, profesyonel nitelikler ve bilimsel faaliyetler (örneğin önceki klinik deney deneyimi, sosyal medya platformlarındaki veya diğer web sitelerindeki faaliyetler, ve bizimle ve diğer şirketlerle geçmiş veya devam eden araştırma çalışmalarına katılım), organizasyonel veya kurumsal ilişkiler, akademik veya bilimsel araştırma ve makale yayınları, ve derneklere ve kurullara üyelik,

·       Sponsor olduğumuz klinik araştırma ve geliştirme faaliyetler, ürün bilgileri hakkında online veya fiziki seminerler, eğitim etkinlikleri ve klinik bilgi güncellemeleri gibi, sponsor olduğumuz veya desteklediğimiz inisiyatiflere katılmak için sağlanan Kişisel Veriler,

·       Bizimle etkileşimlerin detayları, örneğin ne tür toplantılar yaptığımız, tartışılan başlıklar, işimiz ve ürünlerimiz hakkında bilginiz ve sorduğunuz sorular, size ne tür materyal gösterildiği ve varsa verdiğiniz geri bildirimler ve reçete yazma rutinleriniz ve görüşleriniz, hastalarınız, teşhisleriniz ile ilgili rutinleriniz ve bizimle online etkileşimlerdeki otomatik izleme bilgileri,

·       AbbVie ile etkileşimlerinizden alınan ödeme ve diğer değerli şeylerin transferi, ki bunlar arasında vergi kimlik numaranız veya ulusal kimlik numaranız (kanunen zorunlu olduğunda veya izin verildiğinde), eğitsel etkinliklerin maliyetlerine katkılar (örneğin kayıt ücretleri, seyahat ve konaklama giderleri) ve danışmanlık hizmetleri dahil olmak üzere hizmetlerin ücretleri bulunmaktadır.

Sağlık Profesyoneli Kişisel Verilerinin ek kullanımları ve paylaşılması

Sağlık profesyonellerinin Kişisel Verileri tarafımızca aşağıdaki ek amaçlarla kullanılmakta ve paylaşılmaktadır.

·       Eğer siz veya kuruluşunuz, tarafımızla bir danışmanlık, profesyonel hizmetler, veya diğer tür bir sözleşmeye girdiyseniz sözleşmelerin ifası için.

 

·       Hizmetlerimizi geliştirmeye ve iyileştirmeye dair meşru menfaatimiz olması nedeni ile ve buna istinaden, sağlık profesyonelleri hakkındaki Kişisel Veriler tarafımızca aşağıdaki amaçlarla kullanılacak ve paylaşılacaktır:

o   Sizinle iş birliğini planlama, organize etme ve gözden geçirme dahil olmak üzere sizinle ilişkimizi yönetmek ve iyileştirmek için ve sizinle iletişim kurmak için,

o   Uzmanlığınıza, ilgi alanlarınıza ve tercihlerinize dayalı olarak size alakalı bilgiler vermemizi sağlamaya yardımcı olmak için,

o   Sağlık profesyonellerini klinik deneylere ve pazar araştırması ve diğer araştırma çalışmalarına katılmak için tutmak ve buna uygunluklarını değerlendirmek,

o   Kamu ve özel sektörde pazar ve araştırma çalışmaları yürütmek,

o   Ürünlerimiz ve programlarımız hakkında sizinle iletişim kurmak (ek pazarlama rızası zorunluluklarına tabi olarak), bilimsel veya eğitsel programlarda sizinle birlikte çalışmak, hasta-destek programlarımızı yönetmek ve yerine göre size erişim hakkı tanımak, ürün siparişlerine yanıt vermek ve ürün numuneleri sağlamak,

o   Ürünlerimizi, hizmetlerimizi, materyallerimizi ve tedavilerimizi geliştirmek ve değerlendirmek için araştırma ve analitik amaçlar için,

o   AbbVie Davranış Kuralları gibi, iç politikalarımız ve kurallarımız ile bağlantılı olarak iç muhasebe ve analiz yapmak.

 

·       Yasal yükümlülüklerimize dayalı olarak ve kamu yararı için, sağlık profesyonelleri hakkında Kişisel Veriler tarafımızca aşağıdaki amaçlarla kullanılacak ve paylaşılacaktır:

o   Ürünlerimizle ilgili güvenli izleme, raporlama ve denetim ve sorulara ve meselelere yanıt vermek,

o   Sağlık profesyonelinin kimliğini münferit olarak açıklayan şekilde bu verilerin açıklanması için yerel olarak uygulanabilen rıza zorunluluklarına tabi olarak, sağlık profesyonellerinin ödeme toplama ve diğer değer transferleri ve bu verilerin kamuoyuna açıklanması hakkında sektör davranış kurallarının getirdiği zorunluluklar dahil olmak üzere, uygulanabilen kanunlara ve yönetmeliklere uymak.

Çocukların gizliliği

AbbVie 13 yaş altında hiç kimseden doğrudan Kişisel Verileri bilerek toplamamaktadır. Çocuklara destek olan bütün AbbVie İlişkileri sadece ebeveynlere ve velilere yöneliktir ve onlara bildirilmektedir. Eğer ebeveyn veya veli iseniz ve çocuğunuzun tarafımıza Kişisel Veriler verdiğini öğrenirseniz, lütfen gizlilik haklarınız ve seçimleriniz  bölümündeki yöntemlerden birini kullanarak bize ulaşın ve tarafımızca bu sorunu halletmek üzere sizinle birlikte çalışılacaktır.

İletişim bilgilerimiz

Eğer bu Gizlilik Bildirimi hakkında sorunuz varsa, ilgili kişi olarak gizlilik haklarınızı kullanmak isterseniz veya diğer bir gizlilik talebiniz veya isteğiniz varsa herhangi bir zamanda aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak, Veri Koruma Görevlimiz de dahil olmak üzere bizimle veya Global Gizlilik Ofisimizle temasa geçebilirsiniz. Ayrıca programlarımızın veya hizmetlerimizin herhangi birinden çıkmayı seçebilir veya üyelikten çıkabilirsiniz.

 

Lütfen gizlilik taleplerinizi veya sorularınızı  buraya gönderin. Ayrıca bu “İletişim” linkine tıklayarak, mobil uygulamamızdaki iletişim bilgileri özelliğini kullanarak, [email protected] adresine e-posta göndererek veya ücretsiz 1-800-255-5162 numaramızı arayarak bize ulaşabilirsiniz. Alternatif olarak, aşağıdaki adrese mektup gönderebilirsiniz:

AbbVie Müşteri Hizmetleri
Dikkatine: Gizlilik Departmanı 36M
1 N. Waukegan Road
North Chicago, IL 60064-6163

Bizimle bütün iletişimlerde lütfen kayıt için kullandığınız e-posta adresini (varsa), Kişisel Verileri verdiğiniz web sitesi adresi, mobil uygulama, veya spesifik programı (ör., AbbVie.com), ve talebinizin detaylı açıklamasını eklemeyi unutmayın. Kişisel Verilerinizi silmek, değiştirmek veya düzeltmek isterseniz ve bize e-posta ile ulaşıyorsanız, lütfen e-postanın konu satırına “Silme Talebi” veya “Değişiklik/Düzeltme Talebi” yazın. Bütün makul taleplere zamanında yanıt verilecek olup, belli talepleri işleme almak için kimliğinizin teyit edilmesi gerekebilecektir.

Kişisel verilerinize dönük haklarınız ve seçimleriniz

KVKK uyarınca, Kişisel Verileriniz hakkında AbbVie’nin kullanımı ve paylaşımına dair belli haklarınız bulunmaktadır.

KVKK’ya tabi ilgili kişi olarak veri sorumlusuna başvurarak aşağıdakileri talep etme hakkınız bulunmaktadır:

·       Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·       Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·       Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·       Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·       Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

·       Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

·       Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme hakkınız ve kişisel verilerin silinmesi ve yok edilmesi hakkınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·       İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·       Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Lütfen gizlilik taleplerinizi veya sorularınızı buraya gönderin.

Veri güvenliği ve saklama

AbbVie, AbbVie ilişkileri aracılığıyla toplanan Kişisel Verileri makul ölçüde muhafaza etmek için uygun teknik, idari, ve fiziksel kontroller uygulamaktadır. Ancak, yetkisiz bir üçüncü şahsın internet iletimine müdahale etmesi veya birisinin güvenlik sistemlerimizi bozmanın bir yolunu bulması riski her zaman vardır. Kişisel Verilerinizi, özellikle sağlıkla ilgili bilgilerinizi internet üzerinden iletirken dikkatli olmanız önerilir. Yetkisiz üçüncü şahısların, hakkınızdaki Kişisel Verilere erişim sağlamayacağı tarafımızca garanti edilemez; dolayısıyla, Kişisel Verileri tarafımıza iletirken faydaları ve riskleri tartmanız gerekmektedir.

Kişisel Veriler, uygulanabilen kanunların veya yasal emirlerin başka türlü zorunlu tuttuğu durumlar hariç, tarafımızca sadece bu Gizlilik Bildiriminde belirtilen amaçların yerine getirilmesi için gereken süreyle saklanacaktır. Saklama sürelerimizin belirlenmesinde kullanılan kriterler arasında (i) sizinle devam eden bir AbbVie ilişkimizin olduğu süre; (ii) tabi olduğumuz yasal veya en-iyi-uygulama saklama yükümlülüğü olup olmadığı; ve (iii) dava veya idari soruşturmalar ışığında saklamanın gerekip gerekmediği dikkate alınmaktadır.

Uluslararası Kişisel Veri aktarımları

Kişisel Verileriniz bu bölümde açıklandığı gibi tarafımızca yurt dışına aktarılabilir.

Şirketler arası aktarımlar

Kişisel Veriler ABD’de AbbVie’nin ana şirketi AbbVie Inc., AbbVie Türkiye ve diğer ülkelerdeki iştirakleri tarafından işlenebilir ve bunlar arasında aktarılabilir. AbbVie Inc.’ın iştiraklerinin ve ülkelerinin tam listesi için, lütfen en son SEC başvurumuza bakınız. Kişisel Verilerin yeterince korunmasını sağlamak için şirketimizin AB model kontratlarına dayalı olan ve arasında AbbVie Inc. ve dünya çapında iştirakleri Kişisel Veri transferlerini kapsayan çok sayıda şirketler-arası veri transferi sözleşmesi bulunmaktadır. Bu sözleşmelerin kopyaları, [email protected] adresine e-posta göndererek edinilebilir.

Sağlayıcılara, tedarikçilere ve iş partnerlerine aktarımlar

Kişisel Veriler ayrıca diğer ülkelerdeki sağlayıcılarımıza, tedarikçilerimize ve iş partnerlerimize aktarılabilir ve onlar tarafından işlenebilir. Kişisel Verilerin üçüncü şahıslara uluslararası transferi (hakkınızdaki Kişisel Verilerin toplandığı ülkenin dışına transferler de dahil olmak üzere), yerine göre, veri işleyicilere veya veri sorumlularına Kişisel Veri transferleri için AB model kontratları kullanımı da dahil olmak üzere, veri koruma kanunları kapsamında geçerli olan uluslararası veri-transferi kısıtlamalarına ve zorunluluklarına uygun olarak ve açık rızanız alınarak gerçekleştirilecektir.

Sitelerimize global olarak erişim

Bu site AbbVie Türkiye’ye aittir ve AbbVie Türkiye tarafından işletilmektedir. Bu siteyi Türkiye dışında bir ülkeden ziyaret ediyorsanız, bizimle iletişiminiz sonucunda Kişisel Verileriniz uluslararası sınırlardan transfer edilmiş olacaktır. Tarafımızca Kişisel Verileriniz sadece rızanızla, sizinle aramızdaki bir kontratı ifa etmek için, yasal yükümlülüklere uymak için veya meşru menfaatimiz olduğu durumlarda işlenecektir. Bu meşru menfaatler arasında idari faaliyetler ve taleplerinize uymak da bulunmaktadır.

Gizlilik Bildirimimizde değişiklikler

Kişisel Verileriniz tarafımızca sadece, Kişisel Verilerin toplandığı zaman yürürlükte olan Gizlilik Bildiriminde belirtilen şekilde kullanılacaktır. Ancak ve uygulanabilen rıza zorunluluklarına tabi olarak, bu Gizlilik Bildiriminin koşullarını herhangi bir zamanda değiştirme hakkımız saklıdır. Bu Gizlilik Bildirimindeki olası değişiklikler derhal bu sayfada yayınlanacak ve bu sayfanın en üstünde yeni yürürlük tarihi belirtilecektir. Olası değişiklikler için bu Gizlilik Bildirimini düzenli olarak gözden geçirmeniz önerilir. AbbVie ilişkilerini kullanmaya devam etmeniz üzerine toplanan Kişisel Veriler, halen yayınlanan Gizlilik Bildirimine uygun olarak kullanılacaktır.