A man in gloves and goggles looking closely at several test tubes containing blue liquid.

İnsanlar. Tutkumuz. Olasılıklar.

AbbVie'de, ciddi sağlık sorunlarını çözmek için bilim, uzmanlık ve tutkuyu birleştirerek insanların yaşamlarında iz bırakan etki yaratırız. Global düzeyde sağlık hizmetlerini nasıl geliştirdiğimizi görün.

~29.000 çalışan

Dünyanın dört bir yanındaki bilim insanları, araştırmacılar, iletişimciler, üretim uzmanları ve ruhsatlandırma uzmanları ile birlikte çalışmaktayız. Hastalığın tedavisinin ötesine geçen hastaların yaşamları, toplumlar ve bilim üzerinde iz bırakan etki yaratacak çözümler üretmek için sürekli çalışıyoruz. 

Droppers and test tubes arranged around a beaker in a pattern resembling a snowflake.
ABBVIE HAKKINDA

Araştırma odaklı bir biyofarma şirketi

En ciddi sağlık sorunlarına eğiliyoruz.
Sadece hastalıkları tedavi etmek için çalışmak ile kalmıyor, hastaların hayatında tedavilerin ötesinde fark yaratıyoruz.

A female scientist examining red gel in a tray.

Ciddi sağlık sorunlarına daha iyi çözümler buluyoruz

İşimizin temelinde araştırma ve yenilikçilik vardır. Uzmanlık kazandığımız ve etki yaratabileceğimiz tedavi alanlarında ilaç keşfetmeye, geliştirmeye ve sunmaya odaklanıyoruz. İmmünoloji, onkoloji, sinir bilimi ve hepatoloji tedavi alanlarımızdan bazılarıdır.

Fark yaratmak için birlikte çalışıyoruz

İş birliği yaptığımız paydaşlarımız, dünyanın en ciddi sağlık ihtiyaçlarını çözme konusundaki bağlılığımızı paylaşmaktadır. İşte bu yüzden benzer şirketler, üniversiteler, klinik uzmanları, karar vericiler ve hasta dernekleri ile iş birliği yapıyoruz. Birlikte iş birliği yaparak, hastalar için daha iyi çözümler bulmak amacıyla en iyi çalışmaları, düşünceleri ve kaynakları birleştiriyoruz.

Two drops, yellow and blue, held above a beaker.
STRATEJİ

Odağımızdan hiç vazgeçmedik

Dünyanın en ciddi sağlık sorunlarını ele alarak sürdürülebilir gelişmeye odaklandık. Yenilikçiliğe dayanan yeni ilaçlar geliştirerek bunu başardık.

BİR BAKIŞTA

Biz kimiz?

AbbVie'nin, bulunduğu ülkelerde  
bilimi nasıl geliştirdiğini  öğrenin.

man running

AbbVie: Fark yaratmaya kararlı

Older woman smiling against a white background.
ÖDÜLLERİMİZ

İşimiz ve yaptıklarımız için ödüllendirildik

Saygın işveren uygulamalarından çevre yönetimine kadar, toplumlara olan bağlılığımız için aldığımız ödüllerle gurur duyuyoruz.

ETİK VE UYUM

İş yapış şeklimize yön veriyoruz

Etik ve uyum konusundaki bağlılığımız, çalışanlarımıza  her gün rehberlik etmektedir. Etik ve uyum programımız güçlü liderlik, açık yazılı standartlar, etkin iletişim yolları, ilgili eğitimler, sorumluluklar, doğru değerlendirme ve sürekli iyileştirmeye dayanır.