Skip to main content

AbbVie hakkında

En ciddi sağlık sorunlarına odaklanan bir şirketiz. Ancak hastalıkları tedavi etmek için çalışmaktan daha fazlasını yapıyor ve insanların yaşamları üzerinde iz bırakan etki yaratmayı amaçlıyoruz. Biz AbbVie’yiz; araştırma odaklı global bir biyofarma şirketi.

Ne yapıyoruz?

50.000 çalışanımız; dünyanın dört bir yanındaki bilim insanları, araştırmacılar, üretim, ruhsatlandırma ve iletişim uzmanlarından oluşmaktadır. Yaşamı tehdit eden hastalıklardan kronik durumlara kadar, günümüzün sağlık sorunlarını çözmek için yeni yaklaşımlar geliştiriyoruz.

Hastalar: Daha fazla yaşam üzerinde iz bırakmak

Hasta yolculuğunu anlamak için şirketler, akademisyenler, klinik uzmanları, önde gelen sağlık hizmeti çalışanları, karar vericiler ve hasta dernekleri ile iş birliği yapıyoruz. Bu, bizi fark yaratan yeni çözümler geliştirmeye ve sunmaya teşvik ediyor.


Bilim: Dünyanın en ciddi sorunlarına daha iyi çözümler bulmak

İşimizin temelini araştırma ve yenilikçilik oluşturmaktadır. Önde gelen bilimsel çalışmalarımızı, dünyanın en ciddi hastalıklarını tedavi etmek ve daha iyi çözümler bulmak için dinamik ve iş birlikçi yaklaşımımızla geliştiriyoruz. Uzmanlık kazandığımız ve etki yaratabileceğimiz tedavi alanlarında ilaç keşfetmeye,  geliştirmeye ve sunmaya odaklanıyoruz. Başlıca tedavi alanlarımız:

 • İmmünoloji
 • Hemotoloji/Onkoloji
 • Nörolojik Bilimler
 • Göz Sağlığı
 • Spesifik Farma
 • Medikal Estetik

 

Ortaklıklar ve iş birlikleri: Fark yaratmak için birlikte çalışmak

Paydaşlarımız dünyanın en büyük sağlık ihtiyaçlarını çözme konusundaki bağlılığımızı paylaşmaktadır. Bu yüzden dünya üzerindeki hastalar için yeni çözümler aramak amacıyla şirketler, üniversiteler, klinik uzmanları, karar vericiler ve hasta dernekleri ile iş birliği yapıyoruz. Birlikte çalışarak, hastalar için daha iyi çözümler bulmak amacıyla en iyi çalışmaları, fikirleri ve kaynakları bir araya getiriyoruz.

 

Sorumluluk: İşlerimiz konusunda tutkulu, aksiyonlarımız konusunda sorumlu

AbbVie'de, hem yaptığımız işler hem de iş yapış şeklimiz büyük önem taşır. Sağlık hizmetlerini ve toplumları geliştirmek için kaynaklarımızı kullanarak bilimin ötesine geçiyoruz. 

 • Sağlık sonuçlarının iyileştirilmesi. Karşılanmamış ihtiyaçları hedef alıyoruz ve tüm dünyada sağlık hizmetlerine erişimi güçlendirmek için çalışıyoruz.
 • Sorumlu çalışmak. AbbVie'nin iş yapış şeklinin temelinde sorumlu ve bilinçli çalışmak vardır. Sürdürülebilir büyümeyi sağlamak için etik, şeffaf ve kapsayıcı bir kültür geliştirmeye kararlıyız.
 • Toplumlara katkıda bulunmak. Yetersiz hizmet almanın yarattığı zorluklara değinmek amacıyla hizmet sunduğumuz toplumlarla ortak çalışma konusunda tutkuluyuz.

   

Kültür: Yenilikçiliği ve keşfetmeyi desteklemek

Tüm dünyada hizmet sunduğumuz binlerce topluluğu yansıtan insanlardan oluşuyoruz. Çeşitliliğe önem veren kapsayıcı bir organizasyonuz. AbbVie'de çalışmak, hepimiz için bir işten daha fazlasıdır. Amacımız, tüm dünyadaki insanlar için daha iyi bir yaşam sunmaktır. Söz konusu hastaların sağlığı olduğunda, nereden başlarlarsak başlayalım en iyi fikirler her zaman zirveye yükselmelidir.

Tarihimiz

AbbVie’nin, 2013 yılında kurulmuş olmasına rağmen güçlü bir tarihi vardır. 2013 yılında Abbott'tan ayrılarak bağımsız bir şirket olduk. Gelecekte başarıyı sağlamak için Abbott ile ortak bir mirası ve güçlü bir vizyonu paylaşıyoruz.

İsmimiz, geçmiş ve gelecek ile olan bağımızı temsil ediyor. Bağımsız bir şirket olduğumuzda AbbVie yeni bir biyofarma şirketi olarak kuruldu.

Bir ilaç firmasının istikrarını, global değerini, kaynaklarını ve ticari yeteneklerini biyoteknoloji kültürü ile harmanlıyoruz.