Skip to main content

Sosyal Sorumluluk

İnsanların yaşamlarında iz bırakmak ve içinde yaşadığımız topluma katkı sağlamak kültürümüzün temelinde yer alıyor. Dünyanın dört bir yanında AbbVie çalışanları olarak, her yıl toplum için gönüllülük ve sosyal sorumluluk projeleri hayata geçiriyoruz.

Önce Kızlar, Öncü Kızlar

Kadınların sosyal yaşamda ve iş hayatında aktif rol almalarını ve fırsat eşitliğini desteklemek amacıyla “Önce Kızlar, Öncü Kızlar” projesini yürütüyoruz. Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV) iş birliğinde gerçekleşen proje kapsamında Türkiye’nin farklı illerinde eğitimlerini sürdürmekte zorlanan, lise ve üniversitede okuyan 80 kız öğrencinin eğitimine ve kariyer yolculuklarına destek veriyoruz.

TOÇEV eğitmenleri tarafından öğrencilere özgeçmiş hazırlama, bilgisayar programı ve sosyal medya kullanımı gibi birçok online eğitimin yanı sıra sunum yapma teknikleri, topluluk önünde konuşma, etkili iletişim, diksiyon, zaman yönetimi, hobi ve yetenek keşfi gibi kişisel gelişim eğitimleri veriliyor. Gönüllü AbbVie çalışanları da kız öğrencilerimize online mentorluk  desteği vererek kariyer yolculuklarına katkı sağlıyor. 

Kutup Yıldızları

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı (TSÇV) - Cerebral Palsy Türkiye ile birlikte 2018 yılından bu yana “Kutup Yıldızları” projesini destekliyoruz. Bu proje kapsamında 0-36 ay arasında Serebral Palsi açısından risk taşıyan bebekler için yürütülen “Erken Müdahale Programı”na destek sağlıyoruz. Bugüne kadar 130’dan fazla bebeğin ve ailelerinin hayatlarına dokunduk.