Skip to main content

Veri Koruması

AbbVie Sağlık Çalışanı ve Tedarikçi Bildirimi

AbbVie, iş yaptığı veya ticari ilişki içinde bulunduğu müşteriler, tıp ve sağlık hizmeti çalışanları, endüstri uzmanları ve kanaat önderleri, tüketiciler, tedarikçiler, hizmet sağlayıcılar, iş ortakları ve satıcı firmalarla ilgili olarak, kişiyi tanımlayan bilgiler de dahil olmak üzere bazı bilgiler toplamaktadır. Kişiyi tanımlayan söz konusu bilgiler, AbbVie tarafından düzenleyici bildirim yükümlülüklerini yerine getirmek, hizmet ve ilişkileri yönetmek, ödeme yükümlülüklerini düzenlemek ve yasanın gerektirdiği durumlarda taleplere yanıt vermek amacıyla yönetilen sistemlerde bulunur. AbbVie sistemleri; isim, unvan, mesleki üyelikler ve iletişim bilgileri gibi temel kişisel bilgilerin yanı sıra AbbVie’nin müşteriler, tıp ve sağlık hizmeti çalışanları, endüstri uzmanları ve kanaat önderleri, tüketiciler, tedarikçiler, hizmet sağlayıcılar, iş ortakları ve satıcı firmalar ile geçmişte veya halihazırda yürüttüğü faaliyetlere ilişkin bilgiler içerir. AbbVie, kişiyi tanımlayan tüm bilgileri güvenli bir şekilde, geçerli yasa ve standartlara uygun biçimde saklamaktadır. AbbVie, ABD’deki ve ülkenizde uygulananlardan farklı veri koruma gereklilikleri olabilecek diğer ülkelerdeki temsilciliklerinin de aralarında bulunduğu dünya genelindeki diğer AbbVie kuruluşlarıyla kişisel bilgilerinizi paylaşabilir. Bununla birlikte, dünya genelindeki tüm AbbVie kuruluşları kişiyi tanımlayan bilgileri bu bildirime uygun şekilde, AbbVie’nin politikaları ve geçerli yasalar doğrultusunda korumak ve kullanmakla yükümlüdür.

Müşteriler, tıp ve sağlık hizmeti çalışanları, endüstri uzmanları ve kanaat önderleri, tüketiciler, tedarikçiler, hizmet sağlayıcılar, iş ortakları ve satıcı firmalar, bedelsiz olarak, AbbVie’de bulunan bilgileri hakkında bilgilendirilme ve AbbVie sistemlerinde bulunan kişisel tanımlayıcı bilgilerini değiştirme veya silinmesini talep etme hakkına sahiptir. Bu tür talepleriniz için lütfen [email protected] e-posta adresinden bizimle iletişim kurun.