Türkiye - TÜRKÇE ÜLKE SEÇİN  SÜRDÜRÜLEBİLİR SAĞLIK BİLİMSEL TOPLANTILAR

HASTALARIN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMA

Araştırma ve geliştirme sürecimiz daima hasta ile başlar. Şu önemli soruları sorarız; Hasta gereksinimlerini karşılamadaki eksiklikler nelerdir? Tedavi seçeneklerini nasıl geliştirebiliriz? Daha iyi sonuçlar almak için nasıl çalışabiliriz? İşe hasta ihtiyaçları ile başlamak çabalarımızı odaklamamızı sağlarken hastalarımızın sağlık durumlarını iyileştirme ve yaşam kalitelerini arttırma hedeflerimize sıkı sıkıya bağlanmamıza yardımcı olur.

focusimg1_03

Uzmanlığımızın kanıtlandığı keşif ve geliştirme çabalarımız, hastalık ve hastalığı yönetme şekli üzerinde daha büyük etkiler yaratabileceğimize inandığımız temel tıbbi alanlara odaklanmaktadır. Odaklandığımız bu temel alanlar arasında Hepatit C (HCV), sinir sistemi, immünoloji, onkoloji, son dönem böbrek hastalığı ve kadın sağlığı yer almaktadır.

Bu alanlarda geliştirmekte olduğumuz ilaçlar hakkında daha fazla bilgi edinin Üretim Hattı.


CİDDİ SAĞLIK SORUNLARINA EĞİLİYORUZ

Hepatit C Virüsü (HCV)

Antiviral programımız tüm dünyada 170 milyondan fazla insanı etkileyen ve her yıl yaklaşık 4 milyon insana daha bulaşan Hepatit C (HCV) hastalığı için tedaviler geliştirmeye odaklıdır. HCV enfeksiyonları uzun vadeli komplikasyonlara neden olabilir. AbbVie bilim adamları genotip 1 HCV hastaları için yeni, interferonsuz bir tedavi rejimi araştırarak mevcut tedavi uygulamalarında çığır açmak için çalışmaktadır. HCV için proteaz, nonnükleosit polimeraz ve NS5A inhibitörleri de dahil olmak üzere, son gelişim döneminde çok sayıda bileşiğimiz vardır.


SİNİR BİLİMİ / AĞRI

Beyindeki reseptörleri hedef alan bileşikler üzerinde yenilikçi araştırmalar yapıyoruz. Bu reseptörler ağrı, ruh hali, hafıza ve diğer nörolojik işlevlerin düzenlenmesine yardımcı olur. Tüm dünyada milyonlarca insanı etkileyen şizofreni, kronik ağrı, Alzheimer, Parkinson ve multipl skleroz (MS) gibi hastalıkların tedavisine yönelik, insanlar üzerinde test edilen erken ve ileri araştırma aşamasında bazı bileşiklerimiz bulunmaktadır.


İMMÜNOLOJİ

AbbVie'nin anti-TNF biyolojik ürünümüz konusundaki bilimsel deneyimi, immünoloji konusunda devam eden araştırmalarımız için güçlü bir temel oluşturmaktadır. AbbVie tümü son gelişim aşamasında olmak üzere pek çok ek endikasyonu, spondiloartropati, hidradenitis supurativa ve üveit dahil olmak üzere, araştırmaktadır. Erken keşif programlarımız hem hedefe yönelik oral tedaviler hem de biyolojik ürünlerin araştırılmasına odaklanmıştır. AbbVie bilim adamları, hastalığın ilerlemesinden sorumlu birden fazla yolu aynı anda hedef alan biyolojik ürün kombinasyonları yaratılmasına olanak sağlayan ve telif haklarıyla korunan Dual-Variable Domain antikorlarını (DVD-lg) yaratma ve geliştirmeleriyle antikorla tedavi alanında yenilikçilerdir.


ONKOLOJİ

Onkoloji araştırmamızda, kanserli hücrelerin hayatta kaldıkları süreçlere karşı işleyen, hedefe yönelik tedavilerin bulunması ve geliştirilmesine odaklanılmaktadır. Hem küçük hem de büyük molekül yaklaşımlarını incelemekteyiz ve şirket içi araştırma çabaları sektör, akademi çevreleri ve devletten gelen dış desteklerle dengelenmektedir. AbbVie'nin onkoloji üretim hattında multipl miyelom ve kronik lenfositik lösemi gibi en yaygın ve tedavi etmesi zor kanser türlerinden bazıları da dahil olmak üzere, 15 farklı kanser ve tümör tipinde klinik çalışmaları yapılan yedi yeni molekül yer almaktadır.


BÖBREK İLE İLİŞKİLİ HASTALIKLAR

Böbreklerin kademeli olarak işlevlerini yitirdiği kronik böbrek hastalığı (KBH), sadece ABD ve Avrupa'da 50 milyon insanı etkilemektedir. Yüksek diyabet, obezite ve hipertansiyon oranlarının da tetiklediği KBH vakalarının sayısı artmaktadır. AbbVie'nin böbrek ile ilişkili hastalıkların tedavisine yönelik üretim hattında, KBH ve her yıl risk altındaki 1,2 milyon insanı etkileyen ve aynı zamanda önemli bir ameliyat komplikasyonu da olan akut böbrek yetmezliğine karşı olası tedaviler yer almaktadır.


KADIN SAĞLIĞI

AbbVie her biri tüm dünyada 16 milyondan fazla kadını etkileyen endometriosis ve uterin fibroidler için bir molekül geliştirme konusuna odaklanmaktadır. Her ikisi de, ağrı ve kısırlık da dahil olmak üzere, bazı semptomları olan, fazlasıyla yaygın hastalıklardır. Bu hastalıklar yetersiz tedavi edildiği için, büyük bir tedavi boşluğunu doldurma potansiyeline sahibiz.

Ayrıl abbvie.com.tr

Erişmek istediğiniz AbbVie İnternet sitesi, belirtildiği gibi belirli bir ülkede ya da ülkelerde yaşayanlara yöneliktir. Bunun sonucunda, sitede farmasötik ürünler ya da diğer ürünler veya bunların kullanımları konusunda yer alan bilgiler başka ülkelerde ya da bölgelerde onay almamış olabilir. Eğer sitenin yönelik olduğu ülkelerin dışında bir ülkede yaşıyoranız, lütfen yerel AbbVie şirketinize danışıp kendi ülkenize uygun ürün bilgilerini alınız.

Erişmek istediğiniz AbbVie Internet sitesi bulunduğunuz ülkedeki dilden farklı bir dilde olabilir.

Erişmek istediğiniz AbbVie Internet sitesi ekran boyutunuza göre optimize edilememektedir.

Bu AbbVie sitesine erişim sağlamaya devam etmek istiyor musunuz?

ABBVIE.COM.TR 'DEN ÇIKIŞ

ABBVIE.COM.TR 'DEN ÇIKIŞ

Sitemizin bu bölümü sağlık çalışanları içindir. (Doktor, Eczacı ya da Diş Hekimi) Sağlık çalışanı olduğunuzu onaylamak ve devam etmek için "Devam" tuşuna basınız; eğer sağlık çalışanı değilseniz, lütfen "Geri" tuşuna basınız.

Erişmek istediğiniz ürüne özel internet sitesi ekran boyutunuza göre optimize edilememiş olabilir.

Bu ürüne özel internet sitesine devam etmek istiyor musunuz?

ABBVIE.COM.TR 'DEN ÇIKIŞ

ABBVIE.COM.TR 'DEN ÇIKIŞ

Sitemizin bu bölümü sağlık çalışanları içindir. (Doktor, Eczacı ya da Diş Hekimi) Sağlık çalışanı olduğunuzu onaylamak ve devam etmek için "Devam" tuşuna basınız; eğer sağlık çalışanı değilseniz, lütfen "Geri" tuşuna basınız.

Erişmek istediğiniz ürüne özel internet sitesi ekran boyutunuza göre optimize edilememiş olabilir.

Bu ürüne özel internet sitesine devam etmek istiyor musunuz?